167.9 miliona euro za Twardą, Moniuszki i Obrzeźną

Newsy
Żródło: TP S.A.
Opinie: 0

30 lipca 2008 roku TP S.A. oraz Duńska Grupa Inwestycyjna, Baltic Property Trust, podpisały umowę przyrzeczoną zbycia i średnioterminowego wynajmu przez TP nieruchomości: Twarda 18, Moniuszki 1, Obrzeźna 7.
Łączna cena za wyżej wymienione nieruchomości została ustalona na poziomie 167.9 miliona EUR i jest płatna w następujący sposób:

a) zaliczka w wysokości 14,4 miliona EUR została wpłacona w dniu 14 lipca 2008 r.,
b) pozostała część kwoty transakcji w wysokości 153,5 milionów EUR została przekazana na rachunek TP S.A. w dniu dzisiejszym.

Wartość ewidencyjna tych aktywów w księgach rachunkowych TP S.A. na dzień 30 czerwca 2008 roku wynosiła 504,3 milionów zł. Umowa najmu dotyczy około 47 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni w sprzedanych budynkach.
Transakcja zbycia nieruchomości jest elementem realizacji średnioterminowej strategii Grupy TP ogłoszonej w lipcu 2007 roku w obszarze integracji działalności Grupy TP i optymalizacji struktury bilansu. Przyjęta koncepcja zakłada optymalizację potencjału wszystkich podmiotów wchodzących w skład Grupy poprzez zlokalizowanie w jednym miejscu jednostek organizacyjnych, dla których bliska współpracy i lepsza komunikacja jest niezbędna dla realizacji wyznaczonych celów biznesowych, oraz przyczyni się do optymalizacji nieprodukcyjnych aktywów bilansu.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: