5G Plusa najszybsze w Krakowie, Lublinie i Rzeszowie

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
5G w Krakowie, Lublinie i Rzeszowie

Specjaliści firmy Notel Poland zbadali stan wdrożenia technologii 5G w Krakowie, Lublinie i Rzeszowie

Badania 5G przeprowadzane są w stabilnych warunkach radiowych i bezruchu (ang. Stationary tests). Do przeprowadzenia badań użyto podobnie jak w pozostałych miastach urządzenia Xiaomi Mi 11.

W Krakowie testy odbyły się w: AWF, Centrum Handlowe Bonarka, Dworzec Główny, IKEA, Krakowska Akademia im Andrzeja Frycza Modrzewskiego, dzielnica Mistrzejowice, Muzeum Arcade, osiedle Kurdwanów, Park Wodny, Ratusz Kazimierski, Rusznikarska, Stadion Cracovii, Stadion Wisły, Tauron Arena, ulica Wadowicka, okolice Wawelu, ulica Wielicka, Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Park Handlowy Zakopianka. W Lublinie zespół Notel odwiedził z kolei Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, LUW Lublin, IKEA, Dworzec Główny, Galeria Orkana, Felicity, Centrum oraz Arena Lublin. W Rzeszowie przyjrzano się rezultatom 5G w okolicach: dworca kolejowego Rzeszów Główny, Rynku, Galerii Handlowej NOVA, Politechniki Rzeszowskiej i Hali Sportowej Asseco Resovia S.A.

Mapa z punktami pomiarowymi w Krakowie

Mapa z punktami pomiarowymi w Lublinie

Mapa z punktami pomiarowymi w Rzeszowie

Testy pobierania i wysyłania – wyniki 5G only

Analizując pomiary prędkości pobierania wykonane w stabilnych warunkach radiowych osiągane w technologii 5G (NSA) można stwierdzić, że są u poszczególnych operatorów na zadowalającym poziomie.

Podobnie jak w pozostałych częściach kraju, badania u części operatorów zostały przeprowadzone jedynie z częściowym dostępem do technologii 5G. Gwiazdką (*) oznaczyliśmy wyniki, gdzie odsetek wykonania testów w 5G nie osiągnął przynajmniej 90%.

Zestawienie prędkości pobierania tylko w 5G i jej udział w pomiarach w Krakowie

Zestawienie prędkości pobierania tylko w 5G i jej udział w pomiarach w Lublinie

Zestawienie prędkości pobierania tylko w 5G i jej udział w pomiarach w Rzeszowie

We wszystkich trzech przypadkach widać wyraźnie, że średnia prędkość pobierania przy testach karty SIM będącej w zasięgu usług Plus jest najwyższa i przekracza 200 Mb/s. Ten operator ma także największe pokrycie sieci 5G w Krakowie i Lublinie. Największy udział 5G w Rzeszowie posiadał Orange.

Najlepszy średni wynik w przypadku prędkości pobierania osiągnął Plus w Rzeszowie (245 Mb/s). Najsłabiej wypadło z kolei Play w Rzeszowie z rezultatem 53,3 Mb/s.

Zestawienie prędkości wysyłania tylko w 5G i jej udział w pomiarach w Krakowie

Zestawienie prędkości wysyłania tylko w 5G i jej udział w pomiarach w Lublinie

Zestawienie prędkości wysyłania tylko w 5G i jej udział w pomiarach w Rzeszowie

Podobnie jak m.in. w przypadku badań w Szczecinie i Poznaniu, w kategorii średniej prędkości wysyłania danych w 5G częściowo zmieniła się kolejność poszczególnych operatorów w zestawieniu. Plus, najlepiej radzący sobie z pobieraniem, tym razem w Rzeszowie zamknął tabelę wyników osiągając 53 Mb/s oraz zanotował w Krakowie najniższy wynik (38,2 Mb/s). Pod względem wysyłania plików najlepiej radziły sobie: T-Mobile (61,7 Mb/s w Krakowie), Play (49,5 Mb/s w Lublinie) oraz Orange (65,6 Mb/s w Rzeszowie).

Testy pobierania plików

Kolejny punkt raportu prezentuje wyniki całościowe, tzn. w trybie FreeMode (nie wykluczając żadnej z technologii jaka była dostępna w trakcie pomiaru). W ten sposób możemy zbadać odczucia użytkownika końcowego w danym mieście – lokalizacji pomiarowej.

Dla każdego wyniku prędkości zaprezentowane również zostało rozbicie technologii użytej w trakcie pomiaru. Pokazuje to dostępność 5G w obranych punktach pomiarowych jak również może dawać obraz o aktualnym stanie wdrożenia technologii 5G w Polsce.

Zestawienie średniej prędkości pobierania i użycia technologii radiowej dla pomiarów stacjonarnych w Krakowie

Zestawienie średniej prędkości pobierania i użycia technologii radiowej dla pomiarów stacjonarnych w Lublinie

Zestawienie średniej prędkości pobierania i użycia technologii radiowej dla pomiarów stacjonarnych w Rzeszowie

Testy pobierania i wysyłania per lokalizacja

W większości lokalizacji prym wiedzie Plus. Jeżeli chodzi o pobieranie danych to najwyższy wynik w Krakowie ten operator osiągnął w okolicach Wielickiej (407 Mb/s). W innych miastach były to kolejno IKEA w Lublinie (289,8 Mb/s) oraz Rynek w Rzeszowie (374 Mb/s).

Zestawienie średniej prędkości pobierania i użycia technologii radiowej w danej lokalizacji w Krakowie

Zestawienie średniej prędkości pobierania i użycia technologii radiowej w danej lokalizacji w Lublinie

Zestawienie średniej prędkości pobierania i użycia technologii radiowej w danej lokalizacji w Rzeszowie

Testy wysyłania plików

W Krakowie najwięcej powodów do zadowolenia ma T-Mobile (50,1 Mb/s) który wyprzedził Orange (43,2 Mb/s), Play (36,8 Mb/s) oraz Plus (36,6 Mb/s). Sytuacja diametralnie różniła się w Lublinie – tutaj na prowadzeniu znalazł się Plus (44,7 Mb/s), za nim Play (41,4 Mb/s), a także T-Mobile (29,6 Mb/s) i Orange (20,9 Mb/s). W Rzeszowie z kolei najlepiej punktowało Orange (65 Mb/s), które było lepsze od T-Mobile (64,6 Mb/s), Play (60,2 Mb/s) oraz Plusa (44,7 Mb/s).

Zestawienie średniej prędkości wysyłania i użycia technologii radiowej dla pomiarów stacjonarnych w Krakowie

Zestawienie średniej prędkości wysyłania i użycia technologii radiowej dla pomiarów stacjonarnych w Lublinie

Zestawienie średniej prędkości wysyłania i użycia technologii radiowej dla pomiarów stacjonarnych w Rzeszowie

W Krakowie najlepiej wypadło T-Mobile (79,1 Mb/s) – także na Wielickiej, tak jak w przypadku pobierania okazało się być najlepszym testowanym miejscem.

W Lublinie najlepszy wynik uzyskało Play w okolicach Areny Lublin (71,4 Mb/s). Co więcej, fioletowy operator powtórzył ten sukces i w Rzeszowie również uzyskał najlepszą prędkość pomiaru, zanotowaną w bliskości Dworca Głównego (86,1 Mb/s).

Zestawienie średniej prędkości wysyłania i użycia technologii radiowej w danej lokalizacji na terenie Krakowa

Zestawienie średniej prędkości wysyłania i użycia technologii radiowej w danej lokalizacji na terenie Lublina

Zestawienie średniej prędkości wysyłania i użycia technologii radiowej w danej lokalizacji na terenie Rzeszowa

Testy streamingu

Ostatnim elementem raportu z terenu południowo-wschodniej Polski były pomiary streamingu wideo w jakości 4K w ramach usług 5G. 

Biorąc pod uwagę czas buforowaniu filmu to wyniki w Krakowie, Lublinie oraz Rzeszowie nie odbiegają znacząco od wyników z pozostałych zbadanych do tej pory miast. W stolicy Małopolski najlepiej z załadowaniem filmów 4K radzi sobie Plus (2,146 s), a w Lublinie i Rzeszowie minimalnie lepszy okazał się Play (kolejno 2,129 s oraz 2,159 s).

Zestawienie średniego czasu potrzebnego na załadowanie filmu 4K w Krakowie

Zestawienie średniego czasu potrzebnego na załadowanie filmu 4K w Lublinie

Zestawienie średniego czasu potrzebnego na załadowanie filmu 4K w Rzeszowie

Żaden z operatorów nie osiągnął 100% płynności we wszystkich miastach ujętych w raporcie. Najlepiej w tej kategorii wypadło T-Mobile oraz Plus. Gorzej poradziło sobie Orange i Play, które notują od czasu do czasu od 1 do 2 zatrzymań plików wideo.

Zestawienie procentowe ilości przerwań w odtwarzaniu filmu 4K w Krakowie

Zestawienie procentowe ilości przerwań w odtwarzaniu filmu 4K w Lublinie

Zestawienie procentowe ilości przerwań w odtwarzaniu filmu 4K w Rzeszowie

Podsumowanie wykonanych pomiarów 5G w Krakowie, Lublinie oraz Rzeszowie

Wyniki przeprowadzonych pomiarach w największych miastach południowo-wschodniej części Polski pokazują, że prace nad wdrożeniem sieci 5G nie odbiegają zaawansowaniem od pozostałych części kraju. W wymienionych miastach najlepiej radzi sobie z tym zadaniem Plus, który dysponuje najbardziej rozwiniętą infrastrukturą sieci nowej generacji. Pozostali operatorzy w niektórych lokalizacjach mogą nawiązać walkę z Plusem.

Kolejny artykuł z wynikami technologii 5G w Bydgoszczy, Łodzi oraz Radomiu.

Raport z pomiarów stacjonarnych 5G w Trójmieście, Olsztynie i Białymstoku

Raport z pomiarów stacjonarnych 5G w Szczecinie i Poznaniu

Raport z pomiarów stacjonarnych 5G  w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym oraz Wrocławiu

Raport z pomiarów stacjonarnych 5G  w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: