Akcje kupione

Newsy
Opinie: 1

Wszyscy dotychczasowi Akcjonariusze Polkomtel S.A., operatora sieci Plus GSM, wykonali przysługujące im prawo poboru do wszystkich akcji serii J zaoferowanych ogłoszeniem zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 8 grudnia 2000 roku Nr 243(1067)/2000, czyli złożyli zapisy oraz wpłacili pierwsza ratę wpłaty gotówkowej, w wysokości 25% subskrybowanego kapitału. Wykonanie prawa poboru nastąpiło zgodnie z Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniach 31 października i 27 listopada 2000 roku, mówiącą o podniesieniu kapitału akcyjnego o 550 milionów PLN w drodze emisji 5 500 000 akcji imiennych o wartości nominalnej 100 (stu) złotych każda. Akcjonariusze mogli obejmować akcje nowej emisji w proporcji do ich dotychczasowego udziału w kapitale akcyjnym.

Opinie:

Opinie archiwalne (1):

Komentuj

Komentarze / 1

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: