Asymetria, symetria, Bill and Keep

Newsy
Żródło: UKE
Opinie: 0

W związku z toczącą się dyskusją na temat istniejącej asymetrii w stawkach MTR stosowanych przez różnych operatorów telefonii komórkowej, UKE przedstawiło swoje stanowisko w tej sprawie, w którym zawarte są oczekiwania względem redukcji poziomu asymetrii stawek MTR.

Stanowisko to zostało opracowane także w kontekście dalszego obniżania stawek MTR (Mobile Termination Rates) dla operatorów o znaczącej pozycji rynkowej na rynku zakańczania połączeń w sieciach komórkowych oraz trwających prac na analizą pozycji na rynku 16 nowych operatorów.

Jednocześnie prezes UKE chciałby zainicjować dyskusję dotyczącą wprowadzenia na rynku 16 zasad rozliczeń typu Bill and Keep. W szczególności Prezes UKE pragnie zwrócić uwagę na następujące zagadnienia:

1. Kwestia ruchu tranzytowanego, w tym ruchu tranzytowanego od operatorów zagranicznych w kontekście stosowania rozliczeń typu Bill and Keep;

2. Kwestia stosowania rozliczeń typu Bill and Keep jedynie na rynku 16 – powstanie asymetrii w rozliczeniach z sieciami stacjonarnymi;

3. Kwestia stosowania rozliczeń typu Bill and Keep na rynku 16 w kontekście istnienia operatorów MVNO, którzy za usługi hostingu wnoszą opłaty naliczane za minutę zrealizowanego połączenia.

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: