Wystartowała polska aukcja 5G – są zobowiązania ilościowe i jakościowe

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
5G – usługa dla konsumenta

20 grudnia wystartował proces konsultacji dokumentacji aukcyjnej na pasmo "C" (3480-3800 MHz). Przedmiotem aukcji są cztery bloki po 80 MHz w paśmie 3480-3800 MHz, na które zwycięzcy dostaną 15-letnie rezerwacje. Cena wywoławcza każdego z nich wynosi 450 mln zł. Cena 1 MHz per capita w euro wynosi 0,0317 i jest podobna do cen z aukcji przeprowadzonych w Finlandii i w Czechach.

UKE podzieliło zobowiązania na dwie kategorie – ilościowe i jakościowe (to główna nowość w zapisach). Operatorzy po 3 latach będą musieli mieć przynajmniej 3800 stacji działających w paśmie C (każdy z nich). Zobowiązania jakościowo zostały szczegółowo rozpisane i dotyczą obszaru kraju, lokali mieszkalnych, dróg krajowych i szlaków kolejowych. Szczególnie te ostatnie są traktowane od wielu lat po macoszemu. Zobowiązania będzie można realizować dowolną technologią, a więc także dzięki zasięgowi i pojemności sieci 4G.

Aukcja ma potrwać od 190 do 240 dni. Gdy jeden z operatorów w niej nie wystartuje (plotkuje się o Plusie) to ten blok zostanie rozdany w kolejnej aukcji na częstotliwości 700.

C-band powinien być przekazany do dyspozycji operatorów w sierpniu 2023 roku.

Orientacyjny harmonogram aukcji:

 • 20 grudnia – ogłoszenie konsultacji dokumentacji aukcyjnej.
 • Do 31 stycznia (+43 dni) – termin na składanie stanowisk (termin wynika z Prawa telekomunikacyjnego, art. 16 ust. 2). Minimum to 30 dni, jednak ze względu na nowe podejście dotyczące zobowiązań i okres świąt, UKE chce dać chętnym do wzięcia udziału w aukcji więcej czasu do analiz.
 • +14 dni – analiza stanowisk, które wpłyną do UKE. To termin płynny, wynikający z praktyki.
 • Opcjonalnie kolejne 45 dni, czyli powtórzenie konsultacji i analiz, jeżeli po pierwszej turze UKE stwierdzi, że należy zmienić w istotnych punktach założenia aukcji. Wszystko zależy od merytorycznej wagi nadesłanych stanowisk i dobrego ich uargumentowania.
 • +1 dzień – ogłoszenie aukcji.
 • +45 dni – składanie ofert wstępnych (minimalny termin wynikający z Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie przetargu, aukcji oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych, par. 5 pkt. 2 lit. C).
 • +21 dni – I etap, ocena formalna (termin płynny, wynika z naszych przewidywań i doświadczeń)
 • +24 dni – aukcje próbne (termin płynny, wynikający z dokumentacji, kryje się za nim szereg czynności takich, jak potwierdzenie przez uczestników odbioru dokumentacji aukcyjnej, szkolenie, testy połączeń, sama aukcja próbna itd.).
 • +15 dni – II etap, właściwa licytacja (termin płynny, wynika z szacunków możliwości trwania aukcji i założenia przynajmniej jednokrotnej potrzeby wpłaty depozytu)
 • +30 dni – postępowanie rezerwacyjne (termin płynny, wynika z naszych przewidywań).
 • Całość powinna potrwać około od około 190 do 240 dni, co jest optymistycznym, ale realnym założeniem. C-band powinien być przekazany do dyspozycji operatorów w sierpniu 2023 roku.

3800 stacji bazowych na obszarze całego kraju to:

 • 400 stacji bazowych na obszarze gmin z liczbą mieszkańców od 10 tysięcy do 20 tysięcy osób;
 • 700 stacji bazowych na obszarze gmin z liczbą mieszkańców powyżej 20 tysięcy do 50 tysięcy osób;
 • 300 stacji bazowych na obszarze gmin z liczbą mieszkańców powyżej 50 tysięcy do 80 tysięcy osób

Przez uruchomienie stacji bazowej rozumie się budowę nowej stacji bazowej, modernizację lub rozbudowę istniejącej stacji bazowej polegającą na wymianie urządzeń nadawczo-odbiorczych, instalacji urządzeń lub zmianie oprogramowania stacji, umożliwiających wykorzystywanie częstotliwości objętych Rezerwacją w systemie 5G / NR.

W dokumentach pojawiło się także pojęcie dostawcy wysokiego ryzyka. O uznaniu firmy za takiego dostawcę będzie informował prezes UKE. Operator dokona wówczas sprawdzenia, czy w swojej sieci korzysta z usług, sprzętu lub oprogramowania dostawcy wysokiego ryzyka. W przypadku potwierdzenia, sporządza program eliminacji ryzyka związanego z wykorzystywaniem w swojej sieci usług, sprzętu lub oprogramowania tego dostawcy i przedstawia go do uzgodnienia prezesowi UKE, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia uzyskania informacji. Program eliminacji ryzyka zawiera plan wycofania z eksploatacji sprzętu i oprogramowania wchodzącego w skład infrastruktury kluczowej pochodzącego od dostawcy wysokiego ryzyka, w terminie uzgodnionym z UKE, ale nie dłuższym niż 7 lat.

5G – usługa dla konsumenta

5G – usługa dla konsumenta

5G – usługa dla konsumenta

5G – usługa dla konsumenta

5G – usługa dla konsumenta

5G – usługa dla konsumenta

5G – usługa dla konsumenta

5G – usługa dla konsumenta

5G – usługa dla konsumenta

5G – usługa dla konsumenta

5G – usługa dla konsumenta

5G – usługa dla konsumenta

5G – usługa dla konsumenta

5G – usługa dla konsumenta

5G – usługa dla konsumenta

5G – usługa dla konsumenta

5G – usługa dla konsumenta

5G – usługa dla konsumenta

5G – usługa dla konsumenta

5G – usługa dla konsumenta

5G – usługa dla konsumenta

5G – usługa dla konsumenta

5G – usługa dla konsumenta

5G – usługa dla konsumenta

5G – usługa dla konsumenta

5G – usługa dla konsumenta

5G – usługa dla konsumenta

5G – usługa dla konsumenta

5G – usługa dla konsumenta

5G – usługa dla konsumenta

5G – usługa dla konsumenta

5G – usługa dla konsumenta

5G – usługa dla konsumenta

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: