Prawie rusza aukcja 5G

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
Prawie rusza aukcja 5G

20 grudnia wystartuje proces konsultacji dokumentacji aukcyjnej na pasmo "C" (3480-3800 MHz). W przyszły wtorek UKE ma „szeroko informować o szczegółach jej założeń”.

Pierwsza „edycja” tej aukcji na 4 rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz została ogłoszona 6 marca 2020 r. Każda rezerwacja miała obejmować blok częstotliwości o szerokości 80 MHz i być ważna do 30 czerwca 2035 r.

Pierwsze konsultacje do tej edycji zostały ogłoszone 9 grudnia 2019 roku, a drugie konsultacje zostały ogłoszone 27 stycznia 2020 i zakończyły się 27.02.

W aukcji mogły wziąć udział jedynie podmioty legitymujące się "odpowiednim doświadczeniem na polskim rynku telekomunikacyjnym i wiarygodnością finansową". Każdy uczestnik aukcji mógł uzyskać jedną rezerwację częstotliwości. Dla każdej z czterech rezerwacji cena wywoławcza wynosiła 450 mln zł.

Na zwycięzców aukcji nałożone miały być zobowiązania do rozwoju sieci, w ramach których każdy operator został zobligowany do uruchomienia minimum 700 stacji bazowych wykorzystujących przydzielone częstotliwości do końca 2025 r. W wyniku realizacji zobowiązań w Polsce uruchomionych miało być co najmniej 2800 stacji bazowych.

Określone w ramach aukcji zobowiązania pokryciowe prezentowały się wówczas następująco:

  • komercyjne uruchomienia 5G w co najmniej jednym dużym mieście na koniec 2020 r.
  • zapewnienia dostępu 5G na wszystkich obszarach miejskich na koniec roku 2025.

20 maja 2020 r. prezes UKE wszczął postępowanie w sprawie unieważnienia aukcji ogłoszonej 6 marca 2020 r.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: