Ericsson - wyniki finansowe za 2013 rok

Newsy
Opinie: 0

Ericsson przedstawił swoje wyniki finansowe za czwarty kwartał i cały rok 2013.

Czwarty kwartał 2013:

 • Sprzedaż na poziomie 67,0 mld SEK., stały poziom rdr.
 • Sprzedaż dla porównywalnych jednostem i z uwzględnienie zmiany kursów walut wzrosła o 4% rdr.
 • Zysk operacyjny wraz z Joint Venture wyniósł 9,1 (-3,8) mld SEK, z marżą operacyjną na poziomie 13,5% (-5,7%), w tym jednorazowy koszt w wysokości -0,4 mld SEK związany z zakupem Airvana.
 • Zysk netto 6,4 (-6,3) mld SEK.
 • Skutecznie zakończone postępowanie z Samsungiem dotyczące ugody licencyjnej (na zasadach FRAND).Wpływ na sprzedaż 4,2 mld SEK; na zysk operacyjny 4,2 mld SEK; na zysk netto 3,3 mld SEK; zawarte we wszystkich wynikach.
 • Rozwodniony zysk na akcję 1,97 (-1,99). EPS Non-IFRS 2,42 SEK (-1,40).
 • Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 14,6 mld SEK (15,7).
 • Segment Modemy został skonsolidowany z dniem 1 października 2013.

Rok 2013:

 • Sprzedaż na poziomie 227,4 mld SEK., stały poziom rdr.
 • Sprzedaż dla porównywalnych jednostem i z uwzględnienie zmiany kursów walut wzrosła o 5% rdr.
 • Zysk operacyjny wraz z Joint Venture wyniósł 17,8 mld SEK (10,5), z marżą operacyjną na poziomie 7,8% (4,6%).
 • Zysk netto 12,2 mld SEK (5.9).
 • Wszystkie wyniki zawierają efekt zakończonego postępowania z Samsungiem dotyczące ugody licencyjnej. Wpływ na sprzedaż 4,2 mld SEK; na zysk operacyjny 4,2 mld SEK; na zysk netto 3,3 mld SEK;
 • Rozwodniony zysk na akcję 3,69 SEK (1,78). EPS Non-IFRS 5,62 SEK (3,55).
 • Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 17,4 mld SEK (22.0).
 • Proponowana dywidenda za rok 2013 to 3,00 SEK (2.75) za akcję.
  Czwarty kwartał Trzeci kwartał Cały rok
SEK mld. 2013 1) 2012 2) Zmiana (rdr) 2013 1) Zmiana (kdk) 2013 1) 2012 2) Zmiana
Sprzedaż netto 67,0 66,9 0% 53,0 27% 227,4 227,8 0%
Z czego Networks 34,8 35,3 -1% 26,7 30% 117,7 117,3 0%
Z czego Global Services 27,2 28,0 -3% 24,0 13% 97,4 97,0 0%
Z czego Support Solutions 5,1 3,6 41% 2,4 117% 12,2 13,5 -9%
Z czego Modemy 0,0 - - - - 0,0 - -
Marża brutto 37,1% 31,1% - 32,0% - 33,6% 31,6% -
Zysk operacyjny z wyłączeniem Joint Ventures 9,1 4,8 90% 4,3 112% 18,0 22,2 -19%
Marża z działalności operacyjnej z wyłączeniem Joint Ventures 13,5% 7,1% - 8,1% - 7,9% 9,7% -
Z czego Networks 17% 8% - 10% - 10% 6% -
Z czego Global Services 8% 6% - 8% - 6% 6% -
Z czego Support Solutions 37% 8% - -5% - 12% 9% -
Zysk operacyjny wraz z Joint Ventures 9,1 -3,8 - 4,2 115% 17,8 10,5 71%
Zysk operacyjny z wyłączeniem Joint Ventures 13,5% -5,7% - 8% - 7,8%  4,6% -
Zysk netto 6,4 -6,3 - 3,0 114% 12,2 5,9 105%
Zysk rozwodniony na akcję, SEK 1,97 -1,99 - 0,90 119% 3,69 1,78 107%
EPS (Non-IFRS), SEK 2,42 -1,40 - 1,31 85% 5,62 3,55 58%
Cash Flow z działalności operacyjnej 14,6 15,7 -7% 1,5 - 17,4 22,0 -21%
Przypływy pieniężne netto na koniec okresu 37,8 38,5 -2% 24,7 53% 37,8 38,5 -2%

1) EPS, z wyłączeniem umorzeń i odpisów nabytych wartości niematerialnych i restrukturyzacji;
2) raport obejmuje zysk ze sprzedaży Sony Ericsson ( w kwocie 7,7mld SEK)
3) W tym koszt związany z ST-Ericsson -8.0 mld SEK

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: