Eurotel przejmuje konkurencyjną sieć sprzedaży

Newsy
Żródło: Eurotel
Opinie: 2

Eurotel poinformował o podpisaniu umowy warunkowej zakupu części innej sieci sprzedaży telefonii komórkowej. Przedmiotem umowy jest nabycie sieci Autoryzowanych Punktów Sprzedaży oraz Autoryzowanych Doradców Biznesowych. Emitent nie nabywa udziałów w nabywanym przedsiębiorstwie lecz prawa do opisanej wcześniej części przedsiębiorstwa.

Warunkiem zawarcia Umowy jest wyrażenie zgody przez operatora sieci telefonii komórkowej na zawarcie takiej umowy oraz rezygnacja z przysługującego mu prawa pierwokupu, podpisania porozumienia trójstronnego między stronami umowy, a operatorem oraz wyrażeniu zgód wynajmujących na przeniesieniu umów najmu a franczyzobiorców na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umów dotychczas łączących ich ze zbywcą.
Przejęcie sieci sprzedaży nastąpi w dniu 1 stycznia 2009 roku, a spełnienie warunków zawieszających może nastąpić do tej daty.
Umowa została uznana za znaczącą ze względu na wielkość przejmowanej sieci sprzedaży w stosunku do obecnie posiadanej przez Eurotel.

Opinie:

Opinie archiwalne (2):

Komentuj

Komentarze / 2

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: