Ogromne opóźnienie w starcie głosowego GSM-R na linii Warszawa - Gdańsk

Newsy
Opinie: 0
Ogromne opóźnienie w starcie głosowego GSM-R na linii Warszawa - Gdańsk

PKP Polskie Linie Kolejowe poinformowały Urząd Transportu Kolejowego o zmianie terminu rozpoczęcia eksploatacji na linii kolejowej Warszawa Wschodnia – Gdańsk Główny systemu GSM-R w łączności głosowej.

Termin ten zostaje przesunięty z 2 stycznia 2022 r. na 4 lipca 2023 r.

PKP PLK wyjaśniają, że przyczyną zmiany jest konieczność integracji istniejącej sieci z siecią budowaną w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS”.

W szczegółowych wyjaśnieniach przesłanych do prezesa Urzędu Transportu Kolejowego PKP Polskie Linie Kolejowe poinformowały, że zaistniała konieczność wykonania niezbędnych zmian i dostosowań w eksploatowanej sieci systemu radiołączności cyfrowej GSM-R. Zakres zaplanowanych do wykonania czynności obejmuje uzyskanie certyfikatu dla podsystemu NSS, realizację prac w zakresie aktualizacji oprogramowania w podsystemach radiowych BSS, migrację podsystemów BSS do nowych węzłów komutacyjnych pozyskanie  zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji dla systemu GSM-R w części głosowa łączność radiowa. Roboty będą prowadzone na liniach kolejowych E65, E20/CE20 oraz E30. Ponadto zaplanowano wymianę i przełączenie terminali dyżurnych ruchu FDS do nowej centrali C-FDS na posterunkach znajdujących się na odcinku E65 i pozostałych liniach kolejowych  wraz z uzyskaniem  świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu. Kolejny etap zmian obejmować  będzie swoim zakresem integrację eksploatowanego podsystemu NSS z nowym podsystemem NSS w celu zapewnienia transmisji dla RBC w ramach systemu ETCS.

Szczegółowy harmonogram jest sporządzony przez PKP PLK. Celem eksploatacji obserwowanej jest zebranie doświadczeń, które posłużą do przygotowania sprawnej i bezpiecznej migracji z systemu VHF 150 MHz do GSM-R.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: