Huawei chwali nową niemiecką ustawę o cyberbezpieczeństwie

Newsy
Opinie: 0
Cyfrowa gospodarka będzie rozwijać się dzięki zaufaniu

Chen Lifang, wiceprezes ds. korporacyjnych i prezes zarządu Huawei, przygotował specjalny komentarz ekspercki opisujący i podsumowujący aktualną sytuację na światowym rynku nowych technologii. Oto jego wybrane fragmenty:

Zaufanie

Postpandemiczna nowa normalność sprawiła, że dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek wcześniej ważne stało się zaufanie. W następnych latach będzie ono podstawą wszelkiej współpracy oraz innowacyjności. Kluczem do wzrostu gospodarczego będzie bowiem ścisłe powiązanie norm prawnych i społecznych z rozwojem technologicznym – takiego zdania jest Chen Lifang.

(...)

Kiedy mówię, że liczy się przede wszystkim zaufanie, nie odnoszę się jednak tylko się do zaufania jakim darzą nas partnerzy biznesowi. Skoro żyjemy w czasach, gdy cyfrowe udogodnienia są codziennością nas wszystkich, zaufanie do technologii muszą mieć przede wszystkim użytkownicy. Wzrost zainteresowania zakupami online czy bankowością elektroniczną, wynika z tego, że ludzie wiedzą, że ich cyfrowe portfele są bezpieczne. Świadomość, że dane rozwiązanie jest odpowiednio regulowane, jest ważnym krokiem w kierunku budowy ogólnego, globalnego zaufania do nowoczesnych technologii. Tylko wspólne zasady, które są szeroko rozpowszechnione, na całym świecie mogą pomóc w tym procesie.

Obiektywne kryteria

Rządy i organy regulacyjne muszą dzisiaj ściśle współpracować ze sobą w celu stworzenia ram prawnych dla efektywnego i bezpiecznego wykorzystania osiągnięć cyfryzacji. Trzeba pamiętać jednak przy tym, że regulacje takie powinny powstawać szybko i w oparciu o obiektywne kryteria, jeśli organy publiczne nie chcą zostać w tyle za tempem innowacji. Pod tym względem niedawno przyjęta niemiecka ustawa o bezpieczeństwie informatycznym stanowi doskonały krok naprzód. Zapewnia ona jasną i solidną podstawę prawną do dalszej poprawy bezpieczeństwa informatycznego krytycznej infrastruktury telekomunikacyjnej. Dla rozwoju 5G oznacza to, że będą istniały wyższe i bardziej jednolite standardy bezpieczeństwa dla wszystkich dostawców. Ta jasność jest kluczowym elementem zaufania, które musimy dzisiaj budować.

(...)

Konkurencja

Te wspólne normy i zasady będą wspierać nie tylko rozwój gospodarek, ale będą też kluczowym czynnikiem ochrony interesów konsumentów. Standardy zmuszają bowiem producentów technologii do konkurowania ze sobą na równych zasadach. Bez konkurentów, firma taka jak Huawei mogłaby sobie radzić znacznie lepiej, ale gdyby wszystkie produkty miały korzystać z zastrzeżonej technologii Huawei, byłaby to absolutna katastrofa dla finalnych odbiorców. Od kiedy technologie cyfrowe zaczęły zmieniać naszą rzeczywistość ich rozwój był napędzany przez niemal powszechne przyjęcie standardów technologicznych. Standard 2G przyniósł nam usługi typu SMS, standard 3G dał światu mobilny Internet, a 4G umożliwił korzystanie z usług streamingowych na urządzeniach mobilnych. Standard 5G da gospodarce jeszcze więcej możliwości rozwoju.

(...)

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: