Światłowód zdominował rozwój stacjonarnego broadbandu

Newsy
Opinie: 0
Global Broadband Subscribers Q1 2022

Na świecie jest 1.3 mld użytkowników stacjonarnego broadbandu. To dane na koniec I kw. 2022 r.

Na koniec kwartału liczba światowych stacjonarnych łączy szerokopasmowych wzrosła o 1,7%. Skala wzrostu była zróżnicowana na poszczególnych rynkach, przy czym 13 krajów zgłosiło spadek abonamentów na stacjonarne usługi szerokopasmowe. Spadek dotyczył głównie rynków nasyconych o wysokiej penetracji Internetu szerokopasmowego lub tych, na których szerokopasmowy dostęp mobilny jest dominującą metodą dostępu do Internetu.

Liczba abonentów stacjonarnych łączy szerokopasmowych wzrosła w 90% ze 131 krajów objętych raportem Point Topic.

Udział FTTH nadal rósł i wyniósł 58 procent. Kablówki miały 17 procentowy udział w rynku.  Połączenia we wszystkich innych technologiach tracą udziały w rynku na rzecz światłowodów - między I kwartałem 2022 a IV kwartałem 2021 roku liczba łączy miedzianych spadła o 9,8 proc., a połączeń FTTH wzrosła o 13,5%.

Najszybciej fiber rośnie w Chinach – 14 mln nowych łączy, w Brazylii – 1.1 mln i we Francji – 1 mln nowych łączy.

W I kwartale 2022 r. odnotowaliśmy spadki netto w Europie Wschodniej ze względu na znaczny kwartalny spadek liczby abonentów stacjonarnego dostępu szerokopasmowego na Ukrainie.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: