Minister Cieszyński - NIK nie może teraz oceniać ZUCHA, bo ZUCH jest pilotem

Newsy
Opinie: 0
Minister Cieszyński - NIK nie może teraz oceniać ZUCHA, bo ZUCH jest pilotem

Najwyższa Izba Kontroli (NIK) przeprowadziła kontrolę ZUCH (System Zapewniania Usług Chmurowych) – platformy udostępniającej rozwiązania chmurowe dla podmiotów administracji publicznej.

Ministerstwo Cyfryzacji uważa, że błędnie zdefiniowany zakres spowodował, że kontrola nie przyniosła wartościowych wniosków.

Podobno w raporcie zignorowano wyjaśnienia pracowników KPRM dotyczące pilotażowego charakteru wdrożenia i pominięto prawidłowo realizowane działania.

Kancelaria premiera uważa, że NIK we wnioskach pokontrolnych niezasadnie ocenił działania Ministra Cyfryzacji, tym samym wprowadzając opinię publiczną w błąd.

System ZUCH jest obecnie udostępniony w wersji pilotażowej. Oznacza to, że jego dojrzałość będzie można ocenić dopiero w październiku 2023 r.

Kontrolerzy NIK byli o tym fakcie informowani w toku kontroli. Zwinne metodyki zarządzania projektami zachęcają do udostępniania niedoskonałych wersji produktów na jak najwcześniejszym etapie projektu w celu zebrania wartościowej informacji zwrotnej od użytkowników. Na etapie pilotażu, kiedy twórca rozwiązania jasno deklaruje, że będą wdrażane kolejne funkcjonalności, formułowanie kategorycznych ocen m.in. w zakresie: funkcjonalności systemu ZUCH, jakości obsługi użytkowników ZUCH, czy oceny poziomu zadowolenia z tego rozwiązania, jest przedwczesne.

Minister Cyfryzacji zdecydował się sformułować w tej sprawie publiczne stanowisko, bowiem uznaje, że testowania rozwiązań na jak wcześniejszym etapie, prowadzenie pilotaży, czy udostępnianie wstępnych makiet stanowi dobrą praktykę i służy przygotowaniu wysokiej jakości rozwiązań.

Minister Cyfryzacji prowadził nadzór nad wdrożeniem systemu ZUCH na każdym etapie, co potwierdzone zostało w przekazanej NIK dokumentacji. Mimo to kontrolerzy NIK przytoczyli  argumenty, które – w ich ocenie – stanowiły potwierdzenie tezy, iż Minister Cyfryzacji nierzetelnie wywiązywał się z funkcji operatora systemu ZUCH i nadzoru nad wydatkowaniem środków.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: