Nowa strategia Orange 28 czerwca 2021 roku - na razie tworzenie rezerw na wymianę sprzętu

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
Nowa strategia Orange 28 czerwca 2021 roku

Zarząd Orange Polska proponuje niewypłacanie dywidendy w 2021 roku.

Biorąc pod uwagę niepewność związaną z brakiem publikacji warunków aukcji częstotliwości pasma 5G oraz końcowych zapisów dotyczących regulacji w zakresie cyberbezpieczeństwa, zarząd podjął uchwałę w sprawie przeznaczenia całego zysku za 2020 rok na kapitał rezerwowy oraz niewypłacania dywidendy w 2021 r.

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.

Zarząd deklarował, że będzie proponował wypłatę dywidendy w wysokości 0,25 zł na akcję w 2022 roku z zysków za 2021 rok, pod warunkiem, że wskaźnik dług netto/EBITDAaL nie przekroczy poziomu 2,1x uwzględniając wynik aukcji na pasmo 5G.

Zarząd przedstawi politykę dywidendową podczas aktualizacji strategii zaplanowanej na 28 czerwca 2021 roku.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: