Orange zwolni przynajmniej 1100 osób i zapłaci za to 130 milionów

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
Orange zwolni przynajmniej 1100 osób i zapłaci za to 130 milionów

Orange Polska podpisał ze związkami zawodowymi Umowę Społeczną na lata 2024-2025.

Z odejść dobrowolnych będzie mogło skorzystać maksymalnie 1100 pracowników.

W ramach wynegocjowanego Porozumienia określono limit odejść pracowników w 2024 roku na poziomie 590 i 510 w 2025.

Zarząd szacuje, że rezerwa na koszty rozwiązania stosunku pracy wynikające z umowy wyniosą około 130 mln złotych.

Umowa Społeczna opisuje też pakiet finansowy dla pracowników odchodzących z Orange Polska w ramach odejść dobrowolnych.

Umowa przewiduje także możliwość podwyżek wynagrodzeń zasadniczych (7% w roku 2024 i nie mniej niż 6% w roku 2025).

Podwyżki wynagrodzeń zasadniczych są zaplanowane od 1 sierpnia każdego roku i mają objąć co najmniej 50% pracowników.

Pracownikom, z którymi Orange zamierza rozwiązać umowę o pracę, stworzy się możliwości skorzystania z udziału w programie wsparcia w poszukiwaniu pracy na rynku (outplacement).

Orange zobowiązał się także, że budżet szkoleniowy w latach 2024-2025 pozostanie na dotychczasowym poziomie, co pozwoli na wsparcie pracowników w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, zdobywania nowych kompetencji, zgodnie ze strategią .Grow.

Porozumienie określa również zasady i kryteria doboru jakie pracodawca będzie stosował wobec pracowników, którym będzie wypowiadał umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników. Wartość pakietu przypadająca na odchodzącego pracownika będzie zależała od zakładowego stażu pracy wyliczonego zgodnie z Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Pracowników Orange.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: