Play - zmiany w roamingu w Unii Europejskiej

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
Play - zmiany w roamingu w Unii Europejskiej

Play ogłosił, że od 1 stycznia 2024 roku wprowadzi zmiany dotyczące korzystania z usług na terenie Unii Europejskiej.

Zmiany obejmują:

  • Obniżenie opłat: po wykorzystaniu limitu gigabajtów w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro, opłata będzie wynosić 0,00898500 zł za 1 MB (co odpowiada 9,20 zł za GB, czyli 1024 MB). Dodatkowa opłata za transmisję danych w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro, naliczana na podstawie polityki uczciwego korzystania, również wyniesie 0,00898500 zł za 1 MB (9,20 zł za GB, tj. 1024 MB). W związku z tymi zmianami wzrosną limity GB na transmisję danych w roamingu międzynarodowym w Strefie Euro.
  • Limity dla poszczególnych taryf zostały zamieszczone w załączniku. Powyższe zmiany mają na celu obniżenie cen usług telekomunikacyjnych i wynikają z przepisów prawa, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/612 z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii.

W załączeniu są limity dla poszczególnych taryf.

Jeśli nie zgadzasz się z tymi zmianami, masz możliwość wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych do dnia wejścia w życie tych zmian. Jednakże, jeśli przy podpisywaniu umowy przyznano Ci ulgę, Play może dochodzić odszkodowania. Wysokość odszkodowania nie przekroczy przyznanej ulgi i zostanie dodatkowo pomniejszona o proporcjonalną wartość ulgi za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania.

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: