Polacy korzystają z karty płatniczej średnio 53 razy na kwartał

Newsy
Opinie: 0
Polacy korzystają z karty płatniczej średnio 53 razy na kwartał

Na koniec 2022 r. na krajowym rynku znajdowało się 44,5 mln kart płatniczych, tj. o 468 tys. więcej (wzrost o 1,1%) w porównaniu z końcem września 2022 r. Podstawową kategorią kart w Polsce pozostawały karty debetowe (83,6%). Ich liczba na koniec 2022 r. wyniosła 37,2 mln i w ciągu kwartału zwiększyła się o 2,4 tys. Drugą najliczniejszą kategorią w Polsce są karty kredytowe (11,6%), których liczba wyniosła 5,2 mln. Liczba kart kredytowych zwiększyła się w IV kwartale 2022 r. o 175 tys. (tj. 3,5%).

Cechą charakterystyczną polskiego rynku jest dominujący udział zbliżeniowych kart płatniczych. Na koniec 2022 r. było 41,6 mln takich kart. W IV kwartale 2022 r. liczba kart zbliżeniowych zmniejszyła się o 159 tys., a ich udział w ogólnej liczbie kart płatniczych wyniósł 93,5%.

W IV kwartale 2022 r. karta płatnicza posłużyła klientom średnio 53 razy do realizacji transakcji zarówno gotówkowych, jak i bezgotówkowych (w kwartale poprzedzającym 55). Natomiast wartość pojedynczej transakcji dokonanej przy użyciu karty płatniczej wynosiła średnio 123 zł (w kwartale poprzedzającym 118 zł), co oznacza wzrost o 3,9%.

Według danych od wydawców kart płatniczych, w IV kwartale 2022 r. przeprowadzono 2,3 mld transakcji kartami płatniczymi o łącznej wartości 288 mld zł. W porównaniu z III kwartałem 2022 r. spadła liczba tych transakcji (o 3,7%), natomiast nieznacznie wzrosła ich wartość (o 0,1%).

W analizowanym okresie przeprowadzono 2,2 mld transakcji bezgotówkowych przy użyciu kart, co w porównaniu z kwartałem poprzedzającym oznacza spadek o 3,7%. Transakcje bezgotówkowe stanowiły 94,4% liczby wszystkich transakcji kartami płatniczymi. Pozostałe 5,6% to transakcje gotówkowe, czyli wypłaty z bankomatów, wypłaty w kasach banków lub wypłaty sklepowe (cash back). W IV kwartale 2022 r. wartość transakcji bezgotówkowych wyniosła 163,5 mld zł (wzrost o 1,3% w porównaniu z III kwartałem 2022 r.).

Karta płatnicza została wykorzystana do realizacji płatności bezgotówkowych średnio 50 razy (w III kwartale 2022 r. było to 52 razy). Średnia wartość pojedynczej płatności bezgotówkowej nie zmieniła się i wynosiła 74 zł.

W IV kwartale 2022 r. odnotowano spadek liczby transakcji kartami płatniczymi w Internecie. Według danych od agentów rozliczeniowych w okresie tym zrealizowano 53,9 mln takich transakcji, co oznacza spadek o 0,4% w porównaniu z III kwartałem 2022 r. Wartość transakcji w Internecie wyniosła 9,2 mld zł i była większa o 535 mln zł (6,2%).

Na koniec 2022 r. w Polsce było 1,2 mln terminali, od końca września przybyło ich 10,8 tys. (wzrost o 0,9%). Zwiększyła się także (o 0,7%) do 886,5 tys. liczba punktów handlowo-usługowych, które są przystosowane do akceptacji kart płatniczych. Liczba akceptantów wyposażonych w terminale wzrosła w analizowanym okresie o 4 tys. i na koniec 2022 r. wynosiła 569,5 tys.

Na koniec 2022 r. w Polsce funkcjonowało 21,3 tys. bankomatów, od końca września sieć bankomatów zwiększyła się o 103 urządzeń (0,5%).

W IV kwartale 2022 r. zrealizowano 122,4 mln transakcji wypłat z bankomatów (spadek o 6,1% w porównaniu z kwartałem poprzedzającym). Wartość wypłat wyniosła 94,2 mld zł (mniej o 4,9%). Średnia wartość wypłaty w bankomacie wynosiła 769 zł i była większa w porównaniu z III kwartałem o 9 zł.

Na koniec 2022 r. usługę wypłaty sklepowej (cash back) oferowało 279,6 tys. placówek. W analizowanym okresie sieć placówek zmniejszyła się o 1 062 podmioty. W IV kwartale 2022 r. zarejestrowano 5,4 mln wypłat sklepowych (cash back) na kwotę 894,9 mln zł. W porównaniu z poprzedzającym kwartałem odnotowano spadek liczby tych wypłat (o 1,1%), przy równoczesnym wzroście ich wartości (o 7,3%).

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: