Polski Orange w II kw. 2008 r.

Newsy
Żródło: TP S.A.
Opinie: 2

Dane operacyjne Orange w II kw. 2008 r.:

Aktywacje netto i liczba klientów telefonii komórkowej

w tys. 1 kw. 2007 2 kw. 2007 3 kw. 2007 4 kw. 2007 1 kw. 2008 2 kw. 2008

Postpaid

-Aktywacje netto (w tys.) 185 202 179 188 119 140
-Liczba klientów (w tys.) 4 986 5 188 5 367 5 556 5 674 5 814

Prepaid

-Aktywacje netto (w tys.) 75 73 252 484 -271 -246
-Liczba klientów (w tys.) 7 794 7 867 8 119 8 603 8 332 8 086

NMT

-Aktywacje netto (w tys.) 0 0 0 0 0 0
-Liczba klientów (w tys.) 1 1 1 1 1 1

Razem

-Aktywacje netto (w tys.) 260 275 431 671 -152 -107
-Liczba klientów (w tys.) 12 781 13 056 13 487 14 158 14 007 13 900

Aktywacje netto i liczba klientów mobilnych usług szerokopasmowego dostępu do internetu

  1 kw. 2007 2 kw. 2007 3 kw. 2007 4 kw. 2007 1 kw. 2008 2 kw. 2008
-Aktywacje netto (w tys.) 24 26 28 64 39 35
-Liczba klientów (w tys.) 105 131 159 223 262 297

 

  1 kw. 2007 2 kw. 2007 3 kw. 2007 4 kw. 2007 1 kw. 2008 2 kw. 2008
Liczba aktywnych mobilnych urządzeń dostępowych 1 637 1 982 2 413 2 953 3 423 3 834

 

  1 kw. 2007 2 kw. 2007 3 kw. 2007 4 kw. 2007 1 kw. 2008 2 kw. 2008
Pokrycie dla sieci EDGE PTK Centertel (w % ludności kraju) 96,7% 98,6% 98,8% 99,5% 99,5% 99,5%
Pokrycie dla sieci UMTS PTK Centertel (w % ludności kraju) 19,1% 19,1% 21,0% 25,5% 29,1% 31,7%
Udział PTK Centertel w rynku (wg liczby klientów) 33,7% 33,7% 33,6% 34,1% 33,6% 33,3%
Udział PTK Centertel w rynku (wg wartości sprzedaży) 34,7% 33,9% 34,5% 34,2% 34,0% 34,1%
Wskaźnik penetracji rynku dla telefonii komórkowej 99,4% 101,7% 105,1% 108,9% 109,5% 109,5%

Wskaźnik odejść klientów telefonii komórkowej

w % 1 kw. 2007 2 kw. 2007 3 kw. 2007 4 kw. 2007 1 kw. 2008 2 kw. 2008
Postpaid 3,1 2,6 2,9 3,1 3,3 2,9
Prepaid 11,2 13,1 12,3 9,3 16,0 16,6

ARPU dla telefonii komórkowej

w zł 1 kw. 2007 2 kw. 2007 3 kw. 2007 4 kw. 2007 1 kw. 2008 2 kw. 2008
Postpaid 89,7 91,8 93,2 89,8 88,2 87,0
Prepaid 20,9 21,8 23,6 21,9 21,0 22,0
Zagregowane 47,5 49,3 51,5 48,9 47,8 48,8

 

ARPU z usług głosowych (w zł) 1 kw. 2007 2 kw. 2007 3 kw. 2007 4 kw. 2007 1 kw. 2008 2 kw. 2008
Postpaid 72,0 74,3 76,5 72,4 70,8 71,8
Prepaid 15,0 15,9 17,3 15,9 15,4 15,9
Zagregowane 37,0 38,9 41,0 38,4 37,5 38,9

 

ARPU z przesyłu danych, w tym SMS (w zł) 1 kw. 2007 2 kw. 2007 3 kw. 2007 4 kw. 2007 1 kw. 2008 2 kw. 2008
Postpaid 17,7 17,5 16,6 17,4 17,3 15,2
Prepaid 6,0 5,8 6,3 6,0 5,6 6,1
Zagregowane 10,5 10,4 10,4 10,5 10,3 9,8

 

1 kw. 2007 2 kw. 2007 3 kw. 2007 4 kw. 2007 1 kw. 2008 2 kw. 2008
Udział przychodów z usług niegłosowych w całości przychodów z telefonii komórkowej (w %) 22,2% 20,7% 20,3% 21,7% 21,7% 20,2%

 

AUPU (w min.) 1 kw. 2007 2 kw. 2007 3 kw. 2007 4 kw. 2007 1 kw. 2008 2 kw. 2008
Postpaid 190,6 196,7 192,8 193,5 195,4 209,3
Prepaid 36,1 44,5 44,5 38,5 39,4 43,2
Zagregowane 95,7 104,4 103,9 100,1 101,6 111,6

 

SAC (w zł) 1 kw. 2007 2 kw. 2007 3 kw. 2007 4 kw. 2007 1 kw. 2008 2 kw. 2008
Postpaid 502,0 567,9 546,3 496,0 509,8 501,0
Prepaid 14,7 12,0 13,0 16,0 13,4 12,0
Zagregowane 136,8 137,4 125,8 121,1 127,0 118,5

Opinie:

Opinie archiwalne (2):

Komentuj

Komentarze / 2

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: