Tylko 71 tys. pomiarów certyfikowanych internetu przez 2 lata

Newsy
Opinie: 0
PRO Speed Test certyfikowany przez UKE po raz trzeci

PRO Speed Test uzyskał certyfikat UKE na kolejne 2 lata (do do 1 grudnia 2024 r.). V-SPEED Sp. z o.o. (SpeedTest.pl) odpowiada za to narzędzie od 4 już lat.

PRO Speed Test dostępny jest pod adresem: https://pro.speedtest.pl/

Jego funkcje to:

 • instrukcja prawidłowego przygotowania środowiska pomiarowego,
 • pomiar prędkość łączy do 2,5 Gb/s,
 • pomiary automatyczne,
 • zarządzanie wynikami pomiarów z poziomu strony www,
 • tworzenie raportów z certyfikowanych pomiarów w PDF,
 • brak obowiązku rejestracji konta użytkownika dla pomiarów o charakterze wyłącznie informacyjnym,
 • polska i angielska wersja językowa aplikacji i strony www.

Użytkownicy mogą sprawdzić parametry łącza internetowego w aplikacji www (dowolna przeglądarka), w aplikacjach mobilnych (Android oraz iOS) i w aplikacjach dla komputerów stacjonarnych (Windows oraz macOS). Te ostatnie wnikliwie badają warunki, w jakich pomiar został wykonany:

 • rodzaj połączenia sieciowego i jego parametry,
 • obecność dodatkowych urządzeń w sieci,
 • ruch od innych aplikacji w systemie (tzw. cross-traffic),
 • udostępnianie połączenia internetowego,
 • obciążenie procesora,
 • obecność połączenia VPN,
 • podłączenie zasilacza w przypadku urządzeń przenośnych,

a następnie sugerują czynności, które należy wykonać, aby uzyskać pomiar certyfikowany.

Pomiary certyfikowane mogą wejść w skład raportu generowanego w systemie, a następnie mogą zostać wykorzystane na potrzeby postępowania reklamacyjnego w celu wykazania rozbieżności parametrów w odniesieniu do tych zawartych w umowie.

Użytkownicy PRO Speed Test w ciągu ostatnich dwóch lat dokonali dzięki niemu niemal 1,3 mln pomiarów, ok. 800 tys. razy sprawdzali jakość sieci stacjonarnych, w tym dokonali ponad 71 tys. pomiarów certyfikowanych, dzięki którym skutecznie można dochodzić roszczeń wobec dostawcy usług.

W ciągu ostatnich dwóch lat średnia prędkość pobierania danych w sieciach stacjonarnych wyniosła 200,54 Mb/s, a w mobilnych – 35,38 Mb/s. Średnia prędkość wysyłania danych to odpowiednio 85,53 i 11,76 Mb/s, a średnie opóźnienie to 22 i 43 ms.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: