Są nowe pomiary pola elektromagnetycznego w Polsce - przeciwnicy 5G mają duży problem

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
Są nowe pomiary pola elektromagnetycznego w Polsce - przeciwnicy 5G mogą mieć problem

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska opublikował najnowsze wyniki pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych w 2022 roku w ramach tzw. Państwowego Monitoringu Środowiska.

Dla kilkuset punktów pomiarowych na terenie całej Polski, zarówno dla stałej sieci monitoringu jak i monitoringu badawczego, wyniki pomiarów oscylują najczęściej poniżej wartości 1 V/m (przy obowiązującej normie wynikającej z rozporządzenia Ministra Zdrowia, w zależności od częstotliwości, do 28 - 61 V/m), stanowiąc tym samym niewielki procent dopuszczalnego limitu. Przekroczeń nie stwierdzono.

Szczegółowe wyniki dla poszczególnych województw dostępne są tutaj:

https://www.gov.pl/web/gios/pola-elektromagnetyczne-dane-regionalne

https://www.gov.pl/web/gios/pola-elektromagnetyczne-dane-regionalne?page=2&size=10

Całość stanowi element systemu kontroli obejmującego także obowiązkowe pomiary PEM dla każdej uruchamianej (też istotnie zmienianej) stacji bazowej prowadzone przez laboratoria akredytowane. A wszystkie te wyniki przekazywane są m.in. do publicznie dostępnej bazy danych si2pem.gov.pl (aktualnie zawierającej wyniki już dla prawie 800 tys. punktów pomiarowych na terenie całej Polski).

Zadaniem podsystemu monitoringu PEM jest ocena i obserwacja zmian wielkości pola elektromagnetycznego. Obserwacja ta ma na celu śledzenie poziomów sztucznie wytworzonych pól elektromagnetycznych w środowisku w odniesieniu do wartości poziomów dopuszczalnych określonych dla miejsc dostępnych dla ludności

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaktualizował także rejestr zawierający informację o terenach, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Zaktualizowany za rok 2022 rejestr jest dostępny poniżej jako załącznik.

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: