Można się zgłaszać do Seeds For The Future

Newsy
Opinie: 0
Seeds For The Future 2021: Huawei po raz kolejny inspiruje liderów przyszłości

Huawei już po raz ósmy organizuje polską edycję Seeds For The Future. To globalny program firmy, który jest skierowany do najzdolniejszych studentek i studentów z ponad 100 krajów. Czeka na nich cykl szkoleń i warsztatów online prowadzonych przez światowej klasy ekspertów. Pięćdziesięcioro uczestników z Polski będzie miało okazję wziąć udział w cyklu wyjątkowych szkoleń i warsztatów online podczas ośmiu dni wypełnionych praktyczną wiedzą.

Aplikacje do ósmej edycji programu przyjmowane są do 10 października 2021.

Globalnie program prowadzony jest od 2008 roku, a w Polsce trwa właśnie nabór do ósmej już jego lokalnej edycji, która odbędzie się w dniach 18-25 października.

W ramach 8-dniowego programu online uczestnicy poznają wiodące trendy w rozwoju sztucznej inteligencji i inteligentnych miast, zastosowań 5G oraz technologii służących ochronie planety. Eksperci poprowadzą też zajęcia z przywództwa, a studenci będą mieli niezwykłą okazję do nawiązania kontaktów naukowo-biznesowych z najzdolniejszymi rówieśnikami i ekspertami z całego świata. Podczas tegorocznej edycji nie zabraknie dyskusji na gorące tematy związane z cyberbezpieczeństwem, zarządzaniem danymi czy przemysłem kosmicznym. Uczestnicy dowiedzą się też więcej na temat chińskich mediów społecznościowych i azjatyckiego modelu biznesowego Ubera. Studentki i studenci będą mogli skorzystać z interaktywnych wizyt i zwiedzania na żywo między innymi Wielkiego Chińskiego Muru a także wziąć udział w spotkaniach i dyskusjach z przedsiębiorcami z firm takich jak JD czy DJI.

Tegoroczną polską edycję programu patronatem objęły dotychczas takie instytucje jak: Fundacja Perspektywy, Fundacja Digital Poland, Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką, Konfederacja Lewiatan, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców i Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji.

Wśród uczelni wyższych, które już potwierdziły swoje zaangażowanie przy ósmej polskiej edycji Seeds For The Future znajdują się najlepsze uczelnie w kraju, w tym Politechnika Łódzka, Politechnika Poznańska, Politechnika Śląska, Politechnika Świętokrzyska, Uniwersytet Jagielloński, Szkoła Główna Handlowa, Akademia Leona Koźmińskiego, czy Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. Lista patronów oraz partnerskich uczelni wciąż jest aktualizowana.

Chcąc aplikować do projektu należy przygotować CV, wykaz ocen i ewentualnych osiągnieć naukowych, list motywacyjny w formie pisemnej (400-600 słów) i/lub trzyminutowy film, przedstawiający kandydatkę lub kandydata. Zgłoszenia są przyjmowane przez Opiekunów Projektu Seeds For The Future, ustalonych przez władze poszczególnych uczelni, biorących udział w projekcie, a także mailowo pod adresem: piotr.bednarski@huawei.com.  

Aplikacja do udziału w programie jest otwarta do 10 października dla wszystkich studentek i studentów kierunków związanych z ICT, inżynierią, technologiami oraz matematyką, a także studentek i studentów z innych kierunków, zainteresowanych technologiami i ich wpływem na rozwój świata oraz przemiany społeczne.

Szczegóły dotyczące programu Seeds For The Future można znaleźć na stronie https://seedsforthefuture.pl/ oraz na fanpage https://www.facebook.com/SeedsfortheFuturePolska.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: