SMS-y i dane wygenerują 200 mld dolarów w 2008 r.

Newsy
Żródło: Informa
Opinie: 0

Według badania World Cellular Data Metrics, firmy Informa Telecoms & Media, przychody z usług transmisji danych w sieciach mobilnych w tym roku po raz pierwszy przekroczą na świecie 200 mld dolarów. W 2007 r. przychody z usług data osiągnęły poziom 157 mld dolarów. W I kw. 2008 r. przychody z data osiągnęły poziom 49 mld dolarów (o 42.7% więcej niż rok wcześniej). Oznacza to, że operatorzy już około 1/5 swoich przychodów czerpią z usług transmisji danych. Informa Telecoms & Media twierdzi, że w I kw. przychody z usług typu non-SMS osiągnęły globalnie poziom 17.48 mld dolarów, co stanowi 35.6% całości przychodów z usług data. Najwięcej przychodów z transmisji danych w I kw. 2008 r. czerpało NTT DoCoMo (US$3.6 mld), na drugim miejscu było China Mobile (US$3.5 mld), które zajmowało pozycje lidera przez trzy ostatnie kwartały. Filipiński operator Smart Communications czerpie z transmisji danych ponad 50% swoich przychodów (światowy rekord), ze względu na duże użycie usługi SMS w tym kraju.

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: