Dostawa szpitalnych systemów informatycznych - policja z UOKiK weszła do trzech firm

Newsy
Opinie: 0
Zmowa przetargowa? Postępowanie wyjaśniające i przeszukania

Dostawa szpitalnych systemów informatycznych może odbywać się z naruszeniem prawa konkurencji. UOKiK wszczęła w tej sprawie postępowanie wyjaśniające, a pracownicy urzędu, po uzyskaniu zgody sądu, przeprowadzili przeszukania w siedzibach kilku firm z branży informatycznej.

Pracownicy UOKiK w asyście policji przeprowadzili przeszukania w siedzibach trzech przedsiębiorców: Asseco Poland,  Comarch Healthcare oraz Bestprojects. Z informacji urzędu wynika, że przedsiębiorcy wspólnie z innymi podmiotami mogli zawrzeć zmowę przetargową. Zawarte porozumienie mogło dotyczyć postępowań przetargowych na dostawę i wdrożenie systemów informatycznych wykorzystywanych przez służbę zdrowia.

Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko konkretnym przedsiębiorcom. Jeśli zebrany materiał potwierdzi podejrzenia, wówczas urząd rozpocznie postępowanie antymonopolowe i postawi zarzuty konkretnym podmiotom. Za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję grozi kara finansowa w wysokości do 10 proc.  obrotu przedsiębiorcy.

Dotkliwych sankcji można uniknąć dzięki programowi łagodzenia kar (leniency). Daje on przedsiębiorcy uczestniczącemu w nielegalnym porozumieniu oraz menadżerom odpowiedzialnym za zmowę szansę uniknięcia kary pieniężnej lub jej obniżenia. Można z niego skorzystać pod warunkiem współpracy z UOKiK jako „świadek koronny” oraz w razie dostarczenia dowodów lub informacji dotyczących istnienia niedozwolonego porozumienia.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: