Szeptel wycofuje się rakiem

Newsy
Opinie: 1

Szeptel SA odstąpił od umowy z PolGazTelekom SA o dzierżawę kabla światłowodowego, składając oświadczenie dzięki, któremu uchylił się od skutków prawnych zawartej we wrześniu umowy.

We wrześniu ubiegłego roku spółka zawarła z PolGazTelekom umowę dzierżawy kabla światłowodowego poza granicami Polski o długości 683 kilometrów, a w zamian za to Szeptel miał wydzierżawić PGT kabel światłowodowy o długości 200 kilometrów między Warszawą a Zambrowem.

Szeptel uznał, iż PolGazTelekom dopuścił się zatajenia informacji i fakt ten został zakwalifikowany przez spółkę jako zawinione wywołanie błędu (według Szeptela przed datą zawarcia umowy PolGazTelekom wiedział o istniejącej od kilku miesięcy niemożności wyegzekwowania prawomocnych decyzji administracyjnych związanych z budową linii światłowodowej, mimo to nie poinformował Szeptel o powyższym fakcie).

Opinie:

Opinie archiwalne (1):

Komentuj

Komentarze / 1

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: