Audytel: mali operatorzy budują szybciej internet niż najwięksi polscy gracze

Newsy
Opinie: 0
Audytel: Polacy kupują Internet najczęściej od lokalnych operatorów

Z analiz Audytela wynika, że Polacy najchętniej kupują usługi u małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych. Ich udział w rynku stacjonarnych usług dostępu do Internetu nieustannie rośnie i na koniec 2021 r. osiągnął 38%. W czasie pandemii, w latach 2020-2021, na 900 tys. sprzedanych usług 530 tys. (59%) stanowiły te oferowane przez mniejszych dostawców.   

Dane Audytela mówią, że w ostatnich trzech latach prawie milion gospodarstw domowych kupiło łącza FTTH od firm z sektora MŚP. Byli to głównie klienci zamieszkujący obszary wiejskie i miasteczka. Firma doradcza zwraca uwagę, że na tych terenach efekty inwestycji dużych operatorów, realizowanych ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, były niewielkie. Szacuje się, że na 3,2 mln adresów z dostępem światłowodowym, zaledwie około 20% to wynik dofinansowywanych programów POPC.  

Ogółem, w latach 2016-2020, operatorzy z sektora MŚP objęli swoim zasięgiem 1,8 mln na 3,2 mln wszystkich punktów adresowych. Oznacza to, że mali i średni operatorzy odpowiadają za 56% inwestycji światłowodowych w ostatnich 5 latach. Audytel szacuje łączną wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych przez nich w tym okresie na poziomie 4,2 – 6,9 mld zł w zależności od tego czy zostaną uwzględnione koszty przyłączy czy też nie.  

W 2021 r. udział MŚP w liczbie usług Internetu stacjonarnego osiągnął 38%. Obecnie, w efekcie zrealizowanych inwestycji, 60% zakończeń budynkowych sieci światłowodowych należy do operatorów MŚP. W 9,8 tys. miast w Polsce (55% miast) zakończenia światłowodowe firm MŚP stanowią ponad 80% wszystkich zasięgów światłowodowych.

Według szacunków firmy doradczej, na każde 1000 zł przychodów MŚP, 13,66 zł wraca do samorządów w postaci podatku CIT. To zupełnie inna sytuacja niż w przypadku dużych operatorów, gdzie do samorządów wraca ponad 3 razy mniej pieniędzy – zaledwie 42 gr na każdy 1000 zł. Z danych Audytela wynika ponadto, że podobnie jest z zyskiem z działalności telekomunikacyjnej. W przypadku mniejszych operatorów wraca on do lokalnych społeczności średnio stanowiąc 6,4% procent przychodów w latach 2018-2020. Tymczasem duże firmy w tym okresie sumarycznie notowały stratę.  

Sektor MŚP przeznaczył 16,4% przychodów na zatrudnienie, podczas gdy duzi operatorzy 11,5%.  

W całej Polsce wciąż ponad 3,1 mln gospodarstw domowych nie ma dostępu do szerokopasmowego Internetu.  Z wyliczeń firmy doradczej wynika, że operatorzy z sektora MŚP mają potencjał do budowy ponad 300 tys. zakończeń światłowodowych rocznie i to bez dostępu do finansowania ze środków publicznych. W przypadku, gdyby to dofinansowanie otrzymali, ten potencjał byłby znacząco większy. To ważna informacja w kontekście planowanych inwestycji – Polska ma otrzymać na budowę sieci szerokopasmowych 2 mld EUR – 1,2 mld EUR z KPO na podłączenie adresów tam, gdzie nie ma sieci szerokopasmowych i 0,8 mld EUR z FERC (Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy) na modernizacje istniejących sieci szerokopasmowych. W obu programach mają powstać sieci umożliwiające podłączenie do Internetu o prędkości co najmniej 100 Mbps, z możliwości rozwoju do sieci gigabitowych. 

Publiczne pieniądze trafiły do tej pory przede wszystkim do największych rynkowych graczy. Najwięcej środków z naborów II-IV działania 1.1 POPC uzyskali: Inea i Fibee (33%), Nexera (16,9%), Orange (14,3%) oraz Netia (12,3%). Operatorzy z sektora MŚP otrzymali 18,5% środków.  

To wartość nieproporcjonalna w stosunku do udziałów w rynku, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę, że mali i średni operatorzy są liderem pod względem budowy sieci światłowodowych w mniejszych miastach i obszarach wiejskich. W 9,8 tys. miast w Polsce (55% miast) zakończenia światłowodowe firm MŚP stanowią ponad 80% wszystkich zasięgów światłowodowych – zwracają uwagę analitycy.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: