UKE liczy oszczędności dla klientów

Newsy
Żródło: UKE
Opinie: 0

UKE opublikowało raport firmy Audytel pt. Czy należy regulować rynek telekomunikacyjny w dobie globalnego kryzysu gospodarczego?

Konkluzja z raportu

Biorąc pod uwagę wyniki analizy hipotetycznych skutków „wakacji regulacyjnych” dla rynku telekomunikacyjnego w Polsce należy stwierdzić, że działanie takie byłoby średnioterminowo niekorzystne – zarówno z punktu widzenia konsumentów, jak i dla bilansu dobrobytu społecznego.

Utrzymanie w mocy wdrażanych obecnie przez UKE regulacji oznacza zwiększenie bilansu dobrobytu społecznego w ciągu najbliższych 3 lat (2009-2011) o kwotę około 6,2 mld zł względem scenariusza „wakacji regulacyjnych”, przy czym na bilans ten składają się:

  • korzyści konsumentów w wysokości: + 8,2 mld zł

pomniejszone o:

  • koszty łączne operatorów wynoszące: - 1,6 mld zł oraz

  • koszty Skarbu Państwa: - 0,4 mld zł.

Przez konsumentów rozumie się tu nie tylko klientów indywidualnych, ale także przedsiębiorców, dla których usługi telekomunikacyjne są kosztem działalności. Kwestia ewentualnej separacji funkcjonalnej TP nie wpływa bezpośrednio na powyższe oszacowania ze względu na przyjęty horyzont czasowy, natomiast pośrednio może być traktowana jako środek „dyscyplinujący” TP w wypełnianiu nałożonych obowiązków regulacyjnych. Jest to o tyle istotne, że w bilansie dobrobytu wszystkich operatorów najbardziej poszkodowana jest właśnie TP, która straci na wdrożeniu regulacji około 0,9 mld zł, a licząc łącznie z PTK Centertel - nawet 2,2 mld zł.

Ponieważ całkowity bilans kosztów i korzyści dla rynku jest dodatni, ogólny kurs na utrzymanie regulacji odnośnie obecnie dostępnych usług powinien zostać utrzymany.

Patrząc jednak na rozwój rynku telekomunikacyjnego z perspektywy długoterminowej (przewidywana migracja do sieci NGN w ciągu kilku lat, pożądany wysoki poziom konkurencyjności w obszarze nowych usług) należy rozważyć osobne podejście do regulacji tego nowo powstającego segmentu rynku, co jest poza zakresem niniejszego opracowania.

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: