UKE porównało oferty biznesowe w sieci stacjonarnej

Newsy
Żródło: UKE
Opinie: 2

UKE opublikowało porównanie ofert dostępnych na rynku usług telefonii stacjonarnej dla klientów biznesowych u operatorów alternatywnych z ofertami Telekomunikacji Polskiej.

Wprowadzenie

Z obserwacji zjawisk rynkowych wynika, że z roku na rok usługi telefoniczne dla biznesu stanowią coraz większy procent usług telefonicznych ogółem. W 2007 r. przychody przedsiębiorców telekomunikacyjnych z tytułu świadczenia usług telefonicznych dla biznesu stanowiły 38,4% ogółu przychodów ze świadczenia usług telefonicznych. Dla porównania w roku 2006 liczba ta wyniosła 35,5%, natomiast w 2005 – 34,5%.

Pojawianie się nowych i udoskonalanie już istniejących ofert operatorów alternatywnych skutkuje zmniejszaniem się udziału przychodów operatora zasiedziałego (Telekomunikacja Polska S.A.) pod względem przychodów ze świadczenia usług telefonicznych dla biznesu na rzecz operatorów alternatywnych. W 2007 r. udział ten wyniósł 64,2% wobec 69,09% w 2006 r. i 73,8% w 2005 r.

Udział liczby klientów biznesowych korzystających z usług telefonii stacjonarnej również rośnie z roku na rok. W 2007 r. stanowili oni 18% wszystkich klientów korzystających z usług telefonii stacjonarnej, podczas, gdy w 2006 r. było ich 17,5%, natomiast w 2005 r. – 16,6%. Spada natomiast, choć bardzo wolno, udział TP S.A. w łącznej liczbie abonentów biznesowych. W 2007 r. operator zasiedziały posiadał 86,6% wszystkich klientów biznesowych wobec 88,5% w 2006 r. i 89% w 2005 r.

Przedmiot badań

Do niniejszej analizy wybrano cenniki operatorów świadczących usługi telekomunikacyjne dla klientów biznesowych, którzy w 2007 r. osiągnęli udział w rynku usług telefonicznych dla biznesu powyżej 1%. Przeanalizowano oferty następujących spółek:

Telekomunikacja Polska S.A.,
Telefonia Dialog S.A,
Netia S.A.,
Tele2 Sp. z o.o.,
Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.o.,
GTS Energis Sp. z o.o.
W analizie wykorzystano cenniki obowiązujące na dzień 1 września 2008 r. Przy wyborze cenników kierowano się przeważnie liczbą korzystających z nich użytkowników. Dla każdego operatora przedstawiono trzy cenniki (w przypadku GTS Energis dwa, gdyż spółka posiadała na dzień 1 września 2008 r. tylko dwa cenniki dla biznesu). W przypadku, gdy liczba abonentów nie była znana, wybrano plany taryfowe, które zdaniem Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydają się najkorzystniejsze z punktu widzenia klientów biznesowych (atrakcyjne cenowo połączenia, duża liczba minut w abonamencie).

Zawartość analizy

W rozdziale pierwszym analizy przedstawiono wybrane plany taryfowe analizowanych operatorów przeznaczone dla klientów biznesowych z uwzględnieniem abonamentu, pakietu darmowych minut, opłat za inicjację połączenia oraz opłat za połączenia lokalne, międzystrefowe, międzynarodowe i do sieci komórkowych. W przypadku połączeń międzynarodowych przedstawiono opłaty za minutę połączenia do wybranych krajów tj. do Francji, Hiszpanii, Irlandii, Niemiec, W. Brytanii, Włoch i USA. Opłaty, jakie pobierają operatorzy za połączenia do sieci komórkowych, pokazano osobno do sieci komórkowych Play i do pozostałych sieci komórkowych.

W drugim rozdziale porównano ceny połączeń w godzinach szczytu w dzień roboczy w każdym z wybranych planów taryfowych.

Trzeci rozdział zawiera proponowane przez operatorów rabaty, promocje bądź oferty specjalne kierowane do klientów biznesowych.

W czwartym rozdziale przedstawiono coraz częściej wykorzystywane do prowadzenia rozmów biznesowych technologie VoIP.

Ostatni rozdział poświęcony został ocenie stopnia satysfakcji klientów biznesowych ze świadczonych im usług telefonii stacjonarnej. Przedstawiono w nim opinię odbiorców usług biznesowych na temat operatów telefonii stacjonarnej pod kątem określonych kryteriów oraz zdanie odbiorców w kwestii funkcjonowania rynku usług telefonii stacjonarnej dla biznesu.


Podsumowanie

Analiza wykazała, iż operatorzy telekomunikacyjni, walcząc o klienta, proponują różnorodne plany taryfowe, spośród których firmy są w stanie wybrać najkorzystniejsze dla siebie oferty. Udoskonalanie ofert przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych jest też wynikiem regulacji krajowego i międzynarodowego rynku połączeń telefonicznych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej dla klientów biznesowych.

W wyniku przeprowadzonych analiz Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej ustalił, że na rynkach tych nie występuje skuteczna konkurencja. Jednocześnie wyznaczył operatora zasiedziałego Telekomunikację Polską S.A. jako przedsiębiorcę o znaczącej pozycji na obu wymienionych rynkach i nałożył na niego obowiązki regulacyjne, m.in. obowiązek nie ustalania zawyżonych cen w zakresie świadczenia usług telefonicznych oraz nieograniczanie konkurencji poprzez ustalanie cen usług zaniżonych w stosunku do kosztów ich świadczenia. Dodatkowo, na operatora zasiedziałego nałożono obowiązek polegający na przedstawianiu do zatwierdzenia przez Prezesa UKE cenników i regulaminów świadczenia usług krajowych i międzynarodowych połączeń telefonicznych.

Znaczenie usługi WLR

Również istotne znaczenie dla rozwoju rynku telefonii stacjonarnej dla klientów biznesowych miało wprowadzenie decyzją Prezesa UKE w lipcu 2006 r. usługi hurtowej sprzedaży abonamentu (WLR - Wholesale Line Rental). Celem usługi hurtowego dostępu do sieci było zwiększenie konkurencji na rynku telekomunikacyjnym i umożliwienie operatorom alternatywnym skuteczniejszego konkurowania z ofertą TP.

Spowodowało to możliwość kupowania przez operatorów alternatywnych abonamentu od operatora zasiedziałego po stawkach hurtowych i odsprzedawania go klientom końcowym po cenach detalicznych niższych niż oferowane przez TP. Korzystając z usługi hurtowego dostępu do sieci, operatorzy alternatywni mieli możliwość zaoferowania, w wielu planach taryfowych, również korzystniejszych cen za połączenia niż oferowane przez TP w jej własnej sieci.

Zadowolenie klientów biznesowych

O poprawnym funkcjonowaniu regulacji na rynku telefonii stacjonarnej dla biznesu świadczą wyniki ankiety przeprowadzonej wśród klientów biznesowych. Większość ankietowanych firm nie sygnalizuje większych nieprawidłowości na tym rynku, w szczególności w postaci problemów przy zawieraniu umów o świadczenie usług telefonii stacjonarnej bądź odmowy świadczenia usług.

Przy wyborze operatora telefonii stacjonarnej odbiorcy usług w głównej mierze kierują się atrakcyjnością cenową oferty. W ocenie firm ważnymi czynnikami są ponadto: dostępność obsługi i linii informacyjnych dla abonentów oraz szerokość zakresu oferowanych usług. Najmniej istotnym kryterium jest ich zdaniem atrakcyjność promocji i rabatów. Jednocześnie odbiorcy są w tym obszarze najbardziej zadowoleni.

Najgorzej spośród wybranych czynników ocenione zostały proponowane przez operatorów oferty cenowe, czyli kryterium, które może wpłynąć na decyzję odbiorców o ewentualnej zmianie operatora.

Powyższa analiza pokazuje, iż zarówno w ofercie Telekomunikacji Polskiej, jak i w ofertach operatorów alternatywnych, znajduje się znaczna liczba ofert dla klientów biznesowych. Operatorzy alternatywni posiadają plany taryfowe dla biznesu konkurencyjne wobec ofert operatora zasiedziałego. W celu przyciągnięcia klienta, zarówno operator zasiedziały jak i operatorzy alternatywni, proponują ponadto oferty promocyjne, rabaty i usługi specjalne. Największą ilość tego typu zachęt posiada operator zasiedziały oraz Netia.

Popularność telefonii internetowej VoIP

Coraz popularniejsze wśród użytkowników mających stały dostęp do Internetu, stają się połączenia w technologii VoIP (Voice over Internet Protocol), która umożliwia wykonywanie darmowych połączeń bądź znaczne obniżenie opłat za połączenia. Ze względu na niższe ceny mogą one stanowić alternatywę dla tradycyjnych połączeń poprzez sieci stacjonarne. Koszt połączeń wykonywanych w ten sposób jest nawet do 85% (w przypadku połączeń międzynarodowych) niższy od opłat proponowanych w cennikach operatorów sieci stacjonarnych.

Podsumowując, można stwierdzić, że rynek usług telefonii stacjonarnej dla klientów biznesowych w większości aspektów funkcjonuje prawidłowo. Liberalizacja rynku spowodowała pojawienie się na nim konkurencji ze strony operatorów alternatywnych wobec TP. Przyczyniła się ona do spadku cen przynosząc tym samym wymierne korzyści użytkownikom.

Walcząc o klienta przedsiębiorcy telekomunikacyjni prześcigają się w proponowaniu coraz to lepszych usług, bardziej dopasowanych do potrzeb klientów biznesowych. Obniżyły się opłaty za połączenia, pojawiły się oferty prowadzenia rozmów poprzez najnowsze technologie internetowe VoIP, skonstruowane specjalnie dla biznesu.

Nadal jednak proponowane przez operatorów telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ceny usług odbiegają od poziomu satysfakcjonującego odbiorców usług biznesowych.

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Opinie archiwalne (2):

Komentuj

Komentarze / 2

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  derdak pisze: 2008-09-26 11:34
  a gdzie Era Firmowa? mają naprawdę niezła ofertę, która dynamicznie rozwijają, zatem można by ich też uwzględnić w takim raporcie. jakoś nie chcę mi się wierzyć, że nie przekroczyli progu 1% udziałów
  0
 • Users Avatars Mini
  JaKo pisze: 2008-09-28 14:58
  Era Firmowa pojawiła się na rynku w 2008r Więc poczekajmy na podobne porównanie w przyszłym roku
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: