UKE zaczyna porządkować pasma dla telefonii komórkowej - teraz 900, 1800 na razie czeka

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
Zmiana rezerwacji w paśmie 900 MHz

UKE rozpoczyna procedurę reshufflingu pasma 900 MHz. W planach jest także reshuffling 1800.

Plany takich działań były gotowe od 2018 r.

Plany ze stycznia 2018 r.:

 

27 kwietnia 2023 r. UKE wszczął z urzędu postępowanie w sprawie zmiany rezerwacji częstotliwości z zakresu:

  1. 890,1-892,9 MHz i 935,1-937,9 MHz oraz 897,3-903,5 MHz i 942,3-948,5 MHz używanych przez Polkomtel
  2. 892,9-897,3 MHz i 937,9-942,3 MHz oraz 903,5-908,1 MHz i 948,5-953,1 MHz używanych przez T-Mobile

Postępowanie zostało wszczęte w celu zapewnienia "ładu w gospodarce częstotliwościami oraz zwiększenia efektywności wykorzystywanych częstotliwości".

UKE prowadzić będzie jedno postępowanie, które zakończy się wydaniem dwóch odrębnych decyzji zmieniających ww. rezerwacje częstotliwości.

W wyniku dokonania zmiany ww. rezerwacji częstotliwości operatorzy będą dysponować zasobami częstotliwości wskazanymi w poniższej tabeli.

Operator

zakres

Polkomtel

890,1-899,1 MHz i 935,1-944,1 MHz

T-Mobile

899,1-908,1 MHz i 944,1-953,1 MHz

Aktualna sytuacja - zajętość pasm

800

Zmiana rezerwacji w paśmie 900 MHz

900

Zmiana rezerwacji w paśmie 900 MHz

1800

Zmiana rezerwacji w paśmie 900 MHz

2100

 

Zmiana rezerwacji w paśmie 900 MHz

2600

Zmiana rezerwacji w paśmie 900 MHz

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: