UOKiK sprawdza Amazon Prime i Prime Video

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
UOKiK wziął się za platformy subskrypcyjne

UOKiK ostrzega, że podwyżki cen subskrypcji bez zgody użytkownika są sprzeczne z obowiązującymi przepisami.

Amazon Digital UK i Amazon EU, działające w ramach platform Amazon Prime i Prime Video, obecnie dostosowują swoje praktyki w odpowiedzi na rekomendacje prezesa UOKiK. Trwa też weryfikacja praktyk u 7 innych podmiotów oferujących usługi w ramach subskrypcji.

W trakcie analizy regulaminów subskrypcji usług oferowanych w ramach Amazon Prime i Amazon Prime Video, prezes UOKiK stwierdził, że spółki Amazon EU i Amazon Digital UK stosowały procedury umożliwiające jednostronną zmianę cen w nowym okresie subskrypcji. Takie praktyki są wyjątkowo niekorzystne dla klientów, szczególnie gdy konto jest powiązane z kartą płatniczą, a operator ma uprawnienie do automatycznego obciążenia opłaty w nowej wysokości za kolejny okres subskrypcji. Według prezesa UOKiK, istotne warunki, w tym cena, nie powinny być narzucane subskrybentom, jeśli ci nie wyrażą świadomej zgody na przedłużenie subskrypcji na nowych warunkach.

Zgodnie z ustaleniami z prezesem UOKiK, od jutra spółki Amazon EU i Amazon Digital UK nie będą stosować zmienionych warunków umownych ani innych zakwestionowanych klauzul wobec obecnych klientów. Nowi klienci będą podlegać nowym warunkom umownym.

Postępowania wobec Amazon EU i Amazon Digital UK są częścią szerszych analiz rynku subskrypcji prowadzonych przez prezesa UOKiK. Obecnie Urząd prowadzi postępowania wyjaśniające dotyczące usług subskrypcyjnych oferowanych przez marki takie jak Apple, Disney+, Google (w tym YouTube Premium), HBO Max, Microsoft (z GamePass), Netflix, Sony (z PlayStation Plus) oraz potencjalnych zmian cen w ich ofertach.

Brak reakcji ze strony usługodawców może skutkować nałożeniem sankcji finansowych, zgodnie z zapowiedzią prezesa UOKiK.

Biuro Prasowe Amazon przygotowało specjalne oświadczenie w tej sprawie. Oto jego treść:

Nie ustajemy w wysiłkach, by być najbardziej zorientowaną na potrzeby klientów firmą na świecie. Nasza współpraca z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), w celu osiągnięcia najwyższych standardów obsługi klienta i opracowania najlepszych praktyk, jest tego dowodem. W wyniku rozmów z UOKiK zmieniliśmy regulamin Prime, aby zwiększyć transparentność procesów dla polskich konsumentów.

Od uruchomienia sklepu Amazon.pl w 2021 r., konsekwentnie inwestujemy w narzędzia i rozwiązania technologiczne, aby zapewnić naszym klientom w Polsce konkurencyjne ceny, szeroki wybór produktów oraz bezpieczne i wygodne zakupy online. Nasze zaangażowanie w ulepszanie usług trwa dalej, podobnie jak nasza otwartość na dalszą współpracę z UOKiK.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: