Wartość polskiego rynku telefonii komórkowej w latach 2008-2015

Newsy
Żródło: Audytel
Opinie: 0

Firma Audytel prognozuje dynamikę przychodów operatorów komórkowych w 2008 r. na poziomie 8,7%, podczas gdy w 2007 r. wyniosła ona 7,3%. W kolejnych latach nie należy jednak oczekiwać utrzymania się tak wysokiego tempa wzrostu przychodów, głównie za sprawą spadku stawek interkonektowych MTR. Udział przychodów z w rynku międzyoperatorskiego w całkowitych przychodach MNO spadnie z 27% 2007 r. do 13% w roku 2015, przy wzroście wartości rynku z 23,6 mld zł do 33,6 mld zł.

Przychody operatorów telefonii komórkowej w latach 2006-2015 w podziale na kategorie usług (mld zł)Źródło: Audytel – Raport: Stan i perspektywy rozwoju rynku telekomunikacyjnego w Polsce 2008

Motorem wzrostu rynku będą za to usługi niegłosowe, dzięki którym rynek telefonii komórkowej będzie rosnąć w tempie 4% w okresie 2008-2015. Ich udział zbliży się do 30% w 2015 r.

Pomimo wielu opinii o wyczerpywaniu się potencjału usług głosowych wartość tego sub-rynku będzie rosła w wartościach bezwzględnych. Nie będą to jednak wzrosty spektakularne, a wynikać będą głównie ze znacznego zwiększenia ruchu wewnątrz sieci.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: