WLR Netii - 100 tys. klientów

Newsy
Żródło: Netia
Opinie: 0

1 października 2008 r. liczba aktywnych linii WLR Netii w usłudze „Lepszy Telefon na sieci TP” przekroczyła 100 tysięcy. Netia uruchomiła również dodatkowe usługi w ramach WLR – dla obecnych i nowych klientów.

Dzięki uruchomieniu dodatkowych usług w ramach WLR obecni i przyszli klienci Netii, korzystający z opcji "Lepszy Telefon na sieci TP" będą mogli między innymi:

  • zgłosić pod numerem infonetii zdjęcie blokady z numerów rozpoczynających się od: 0 300, 0 400, 0 700, 0 701, 0 708;

  • wykonywać połączenia z numerami dostępowymi do internetu (020x);

  • korzystać z usług dodanych np. połączenie oczekujące, budzenie jednokrotne;

  • zamówić pod numerem infonetii opcjonalne usługi dodane, takie jak: blokada połączeń wychodzących czy identyfikacja numeru (CLIP).

Wszyscy klienci usługi "Lepszy Telefon na sieci TP" (WLR) od 1 października 2008 r. mogą korzystać z domyślnych usług dodatkowych stale dostępnych dla abonentów bez konieczności ich zamawiania na infonetii. Wszyscy klienci "Lepszy Telefon na sieci TP" mogą również zamówić na infonetii opcjonalne usługi dodatkowe.

Klienci, dla których usługa "Lepszy Telefon na sieci TP" została przełączona na Netię po 1 sierpnia 2008 r., zachowują również usługi opcjonalne, z których korzystali będąc jeszcze abonentami TP. Ponadto wraz z przełączeniem usługi telefonicznej na Netię, Klientom tym została automatycznie włączona domyślna bezpłatna blokada połączeń z numerami o podwyższonej płatności (0300, 0400, 070X). Usługa ta zastępuje dotychczasową usługę blokady połączeń wychodzących i wybrany poziom blokady. Domyślna blokada połączeń jest bezpłatna i można ją wyłączyć składając pisemne zlecenie (identycznie jak dla zdjęcia blokady 070x na liniach Netii).

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: