31 maja - duża zmiana dla polskich operatorów komórkowych

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
31 maja - duża zmiana dla polskich operatorów komórkowych

UKE poinformowało, że wydało pierwsze decyzje reshufflingowe dla czterech operatorów komórkowych w paśmie 2100 MHz. Nowa aranżacja wejdzie w życie 31 maja.

Proces ten umożliwił dopełnienie posiadanych przez nich zasobów w sparowanych blokach FDD z 14,8 do 15 MHz.

Aktualny stan rozdysponowania pasma 2100 MHz wygląda następująco:

Wszystkie niesparowane (TDD) bloki 5 MHz (o nich później) należące do operatorów zostały „przesunięte” w lewo o 100 kHz. Blok 14,8 MHz (FDD) należący do Orange został „przesunięty” w lewo o 400 MHz, blok T-Mobile o 200 kHz w lewo, blok P4 o 200 kHz w prawo, natomiast blok Polkomtela pozostał na swoim miejscu. W wyniku dokonanych zmian rezerwacji bloki FDD zostały ułożone tak, aby przy każdym pozostało z lewej i prawej po 100 kHz wolnego pasma. To najbardziej optymalne ułożenie pod kątem rekonfiguracji sieci.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: