Grupa Polsat Plus - rosną przychody, ale mocno rosną też koszty

Newsy
Opinie: 0
Grupa Polsat Plus - rosną przychody, ale mocno rosną też koszty

Przychody Grupy Polsat Plus w 4Q’22 wzrosły 5,0% w porównaniu rok do roku, osiągając poziom 3.43 mld zł.

Grupa podała przed chwilą swoje wyniki za IV kw. i cały 2022 r.

Na wzrost sumarycznych przychodów wpływ miały w głównej mierze:

  • wyższe przychody ze sprzedaży sprzętu przede wszystkim w wyniku większej skłonności klientów do wyboru droższych modeli smartfonów, przy jednocześnie niższym rok do roku wolumenie sprzedanych urządzeń,
  • wzrost ARPU zarówno dla kontraktowych klientów B2C i B2B, jak i dla klientów usług przedpłaconych,
  • Wyższe pozostałe przychody ze sprzedaży przede wszystkim dzięki rozpoznaniu przychodów ze sprzedaży i najmu lokali w ramach segmentu nieruchomości (brak analogicznych przychodów w okresie porównawczym).

Koszty Grupy w 4Q’22 wyniosły 3.073 mld zł i wzrosły r/r o 9,4%.

Główne powody sumarycznego wzrostu kosztów to:

  • Wzrost kosztu własnego sprzedanego sprzętu przede wszystkim w efekcie wzrostu udziału droższych modeli smartfonów w miksie sprzedażowym
  • Wzrost innych kosztów, co wiązało się m.in. z ujęciem w 4Q’22 kosztów sprzedaży mieszkań w ramach segmentu nieruchomości (brak analogicznych kosztów w okresie porównawczym),
  • wyższe koszty utrzymania nieruchomości wynikających z istotnie wyższych kosztów energii elektrycznej i presji inflacyjnej na czynsze
  • wyższe koszty związane z działalnością na rynku fotowoltaicznym,
  • Wyższe koszty techniczne i rozliczeń międzyoperatorskich przede wszystkim na skutek rozpoznania istotnie wyższych kosztów energii elektrycznej,
  • Wzrost kosztów wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników
  • Wyższe koszty kontentu

Koszty finansowe netto wzrosły r/r o 227 mln zł głównie na skutek wyższych kosztów obsługi zadłużenia.

 

Zysk netto spadł o 47,7% r/r do poziomu 175 mln zł głównie pod presją rosnących kosztów operacyjnych i finansowych.

Baza klientów kontraktowych B2C wyniosła 5.934 tys. (-1,9% r/r).

ARPU kontraktowe na klienta B2C wyniosło 71,7 PLN w 4Q’22, rosnąc r/r o 3,8%.

Wskaźnik churn na bardzo niskim poziomie 7,0% w skali roku.

Spadek całkowitej bazy usług kontraktowych B2C r/r o 180 tys. (-1,3%).

Wzrost r/r o 43 tys. (+0,7%) RGU telefonii komórkowej. Jest to efekt dosprzedaży usług do pojedynczego klienta.

Liczba usług płatnej telewizji zanotowała spadek r/r o 215 tys. (-4,1%).

Grupa Polsat Plus obsługuje 69,1 tys. klientów B2B. Poziom ARPU klientów B2B wynosił w Q4’22 1.427 PLN/m-c (+1,7% r/r).

Łączna liczba klientów kontraktowych B2C wyniosła 5.934 tys. na koniec 4Q’22 (-1,9% r/r).     

Liczba świadczonych usług kontraktowych B2C spadła o 180 tys. do 13.285 tys. na koniec 4Q’22 (-1,3% r/r).

Liczba RGU telefonii komórkowej wzrosła r/r o 43 tys. (+0,7%), osiągając poziom 6.238 tys. na koniec 4Q’22.

Liczba RGU dostępu do szerokopasmowego Internetu na koniec 4Q’22 wyniosła 1.998 tys. i pozostawała na podobnym poziomie.

Liczba świadczonych aktywnych usług przedpłaconych wzrosła r/r o 25 tys. (+0,9%), osiągając poziom 2.691 tys. na koniec 4Q’22. W 4Q’22 ARPU prepaid wzrosło r/r o 4,8% do 17,4 zł.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: