mObywatel zablokuje niechciane kredyty

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
Nowa funkcja w mObywatelu ograniczy negatywne skutki kradzieży tożsamości

Niebawem w aplikacji mObywatel użytkownicy będą mogli zgłosić zastrzeżenie, że nie chcą zaciągać zobowiązań finansowych. Instytucje finansowe będą weryfikować ten fakt przed udzieleniem pożyczki.

Instytucje finansowe będą miały obowiązek weryfikować, czy osoba zaciągająca zobowiązanie finansowe, nie dokonała zastrzeżenia w rządowej bazie. Przepisy będą blokować możliwość dochodzenia roszczeń udzielonych pomimo dokonanego zastrzeżenia. Takie rozwiązanie zdejmie z ofiar przestępstw konieczność obrony przed roszczeniami wynikającymi z działalności przestępców. Zastrzeżenie będzie darmowe i dobrowolne dla obywateli.

Zgodnie z propozycją ustawodawcy powstanie nowy rejestr zawierający informacje o zastrzeżonych numerach PESEL. Firmy udzielające pożyczek (Banki/SKOK, firmy pożyczkowe), ale też notariusze i sądy, będą miały obowiązek sprawdzić, czy dane wnioskującego nie widnieją w tym rejestrze.

Nowe przepisy mają zmniejszyć liczbę przestępstw z użyciem skradzionej tożsamości, a także ograniczyć straty wynikające z wyłudzeń i inne skutki kradzieży tożsamości. Projekt nowelizacji ustawy o ewidencji ludności oraz niektórych innych ustaw w związku z zapobieganiem skutkom kradzieży tożsamości zostanie wkrótce skierowany do konsultacji.

Pojawi się też dodatkowe ułatwienie dla osób, które nie posługują się biegle komputerami. Aby dokonać zastrzeżenia, będzie można złożyć pisemny wniosek w dowolnym urzędzie gminy, okazując inny dowód potwierdzający tożsamość, np. paszport.

Z aplikacji mObywatel korzysta już ponad 9 mln osób.

 

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: