Polski internet stacjonarny na tle innych krajów europejskich – nie jest źle i nie jest bardzo dobrze

Newsy
Opinie: 0
Polski internet stacjonarny na tle innych krajów europejskich – nie jest źle i nie jest bardzo dobrze

Opensignal przeanalizował 28 europejskich rynków i porównał na nich prędkości i jakość internetu stacjonarnego. Skupiono się na trzech miarach - szybkości pobierania, szybkości wysyłania i jakości świadczenia popularnych usług.

Średnie prędkości pobierania danych szerokopasmowych, mierzone wśród naszych użytkowników w krajach europejskich, wahają się od 36,5 Mb/s w Grecji do 121 Mb/s we Francji. Francja ma zatem najszybszą średnią prędkość pobierania w Europie, a następna jest Hiszpania, gdzie średnia prędkość jest nieco wolniejsza i wynosi 114,4 Mb / s. Ponadto Hiszpania ma najszybszy wynik prędkości wysyłania szerokopasmowego w Europie na poziomie 91,4 Mb / s, a następnie Francja z 88,5 Mb / s.

Za Francją i Hiszpanią plasują się Holandia (104,4 Mb/s), Szwajcaria (102,1 Mb/s), Dania (99,1 Mb/s), Węgry (95 Mb/s), Portugalia (93,1 Mb/s), Rumunia (89,9 Mb/s) i Norwegia (85,8 Mb/s). Kraje te reprezentują kolejną grupę krajów europejskich o wyraźnie wysokich prędkościach pobierania danych szerokopasmowych, wykazując solidną infrastrukturę szerokopasmową. Spośród tych siedmiu krajów, Dania, Norwegia i Rumunia wyróżniają się wyraźnie wysokimi średnimi prędkościami wysyłania danych szerokopasmowych - 62,1-71,3 Mb/s.

Użytkownicy w krajach Europy Środkowej obserwują znacznie mniejsze prędkości pobierania -  w Polsce (69,5 Mb / s), Niemczech (61,8 Mb / s), Austrii (49,7 Mb / s) i Czechach (47,2 Mb / s). Wyniki szybkości wysyłania danych szerokopasmowych na tych rynkach są również gorsze i mieszczą się w zakresie 15,5-25,3 Mb/s.

Grecja wyróżnia się najwolniejszą szerokopasmową prędkością pobierania i wysyłania mierzoną wśród naszych użytkowników w Europie, z prędkościami odpowiednio 36,5 Mb / s i 7,3 Mb / s.

Wskaźnik Broadband Consistent Quality ocenia, jak często doświadczenia użytkowników w sieci są wystarczające do obsługi typowych wymagań aplikacji. Obejmuje ona takie czynniki jak prędkość pobierania i wysyłania, opóźnienia, jitter, utratę pakietów i czas do pierwszego bajtu. Spójna jakość usług szerokopasmowych różni się znacznie w całej Europie, ale rynki osiągające dobre wyniki pod względem tej miary niekoniecznie są takie same jak te, które osiągają dobre wyniki pod względem samej prędkości sieci. 

Norwegia jest liderem pod względem stałej jakości łącza szerokopasmowego z wynikiem 84%, co stanowi odsetek testów użytkowników, które spełniają minimalne zalecane progi wydajności do oglądania wideo HD, prowadzenia grupowych połączeń wideokonferencyjnych i grania w gry. Oznacza to, że Norwegia jest liderem pod względem stałej jakości usług szerokopasmowych na porównywanych rynkach europejskich, mierzonej przez naszych użytkowników. Szwecja (83,1%) i Dania (82,6%) plasują się tuż za nią, podkreślając silną i spójną infrastrukturę szerokopasmową w krajach skandynawskich. 

Szwajcaria (81,8%) jest kolejnym krajem z wynikiem powyżej 80%, co zwiększa liczbę rynków z wynikami powyżej tej liczby do czterech. Kolejne 16 krajów uzyskało wyniki powyżej 70%, a dodatkowe siedem krajów uzyskało wyniki powyżej 60%. Grecja (46,4%) jest jedynym krajem, w którym mniej niż połowa przeprowadzonych testów przekroczyła progi wydajności.

Polski internet stacjonarny na tle innych krajów europejskich – nie jest źle i nie jest bardzo dobrze

Polski internet stacjonarny na tle innych krajów europejskich – nie jest źle i nie jest bardzo dobrze

Polski internet stacjonarny na tle innych krajów europejskich – nie jest źle i nie jest bardzo dobrze

Polski internet stacjonarny na tle innych krajów europejskich – nie jest źle i nie jest bardzo dobrze

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: