"10-tka" w Plus GSM

Newsy
Opinie: 7

"10-tka" obejmuje osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej prowadzące działalność gospodarczą, które w czasie jej trwania zawrą z Polkomtel S.A. umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM (dalej zwaną "Umową"), stając się Klientem w myśl "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez
Polkomtel S.A." i jednocześnie kupią w Polkomtel S.A. lub u Autoryzowanego Przedstawiciela Plus GSM aparat telefoniczny w cenie promocyjnej wraz z aktywacją.

Aparaty telefoniczne oferowane przez Polkomtel S.A. lub Autoryzowanych Przedstawicieli Plus GSM oferowane po cenie promocyjnej stanowią niepodzielne zestawy z kartami SIM i samodzielnie nie są przedmiotem promocji.

 

Promocyjna cena zestawów wynosi odpowiednio:
Zestaw 1:
składający się z:
a) opłaty aktywacyjnej: 15,00 zł + VAT
b) aparatu telefonicznego Nokia 3310 w cenie 1,00 zł + VAT we wszystkich planach taryfowych z pakietu taryf Non Stop
Zestaw 2:
składający się z:
a) opłaty aktywacyjnej: 15,00 zł + VAT 
b) aparatu telefonicznego Nokia 6210 w cenie:
349,00 zł + VAT w planie taryfowym Non Stop 50
299,00 zł + VAT w planie taryfowym Non Stop 100
249,00 zł + VAT w planie taryfowym Non Stop 150
99,00 zł + VAT w planie taryfowym Non Stop 300
Zestaw 3:
składający się z:
a) opłaty aktywacyjnej: 15,00 zł + VAT 
b) aparatu telefonicznego Nokia 8210 w cenie:
299,00 zł + VAT w planie taryfowym Non Stop 50
249,00 zł + VAT w planie taryfowym Non Stop 100
199,00 zł + VAT w planie taryfowym Non Stop 150
49,00 zł + VAT w planie taryfowym Non Stop 300
Zestaw 4:
składający się z:
a) opłaty aktywacyjnej: 15,00 zł + VAT 
b) aparatu telefonicznego Siemens S40 w cenie:
329,00 zł + VAT w planie taryfowym Non Stop 50
279,00 zł + VAT w planie taryfowym Non Stop 100
229,00 zł + VAT w planie taryfowym Non Stop 150
79,00 zł + VAT w planie taryfowym Non Stop 300

 • Opłata aktywacyjna płatna jest wraz z pierwszym rachunkiem telefonicznym.

 • Promocja "10-tka"  trwa od 21 maja 2001 i jest ograniczona liczbą zestawów. Promocja kończy się z chwilą wyczerpania liczby zestawów, jednakże nie później niż 21 lipca 2001.

 • Polkomtel S.A. zastrzega, iż w ciągu 24 miesięcy od dnia zawarcia
  Umowy na warunkach  Promocji "10-tka":
  a) w miejsce klienta nie może wstąpić osoba trzecia,
  b) Klient nie może zawiesić świadczenia usługi
  c) Klient nie może rozwiązać umowy

 • Klient nabywający Zestaw promocyjny może wybrać wyłącznie jedną z taryf dostępnych w pakiecie taryf Non Stop.

 • Klientom aktywującym po raz pierwszy usługę System Plus na swoim koncie zostanie obniżona opłata miesięczna do 1 PLN netto przez okres 6 miesięcy od daty aktywacji.

 • Usługa System Plus z obniżoną opłatą miesięczną do 1 PLN może zostać aktywowana wyłącznie klientowi, który w Promocji "10-tka" zakupił co najmniej jeden z zestawów wymienionych powyżej.

 • Usługa System Plus może być aktywowana na koncie posiadającym co najmniej 5 kart SIM.

Opinie:

Opinie archiwalne (7):

Komentuj

Komentarze / 7

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: