Zachodnia Europa od lat testuje zaawansowane usługi w sieci 5G - trwa projekt 5GcroCo

Newsy
Opinie: 0
Zachodnia Europa od lat testuje zaawansowane usługi w sieci 5G - trwa projekt 5GcroCo

Deutsche Telekom i Ericsson testują transgraniczną komunikację 5G między Niemcami, Francją i Luksemburgiem. Wymiana danych między pojazdami na autostradach umożliwia predykcyjne ostrzeganie o kolizji.

Komunikacja 5G jest testowana na granicach Niemiec i Francji oraz Niemiec i Luksemburga. Połączenia 5G z pojazdów jadących z Forbach we Francji lub Schengen w Luksemburgu do Niemiec są płynnie przekazywane z sieci Orange i POST Luxembourg do sieci Deutsche Telekom.

Na potrzeby tych testów sieci 5G zostały wyposażone w dodatkowe komponenty, aby stworzyć testową sieć 5G opartą na zasadach podobnych do sieci kampusowych.

W pewnych sytuacjach autonomiczne systemy czujników w samochodach autonomicznych często nadal nie są w stanie przewidzieć i zlokalizować niebezpiecznych zdarzeń na drodze. Może to wywołać hamowanie awaryjne, niebezpieczny manewr podczas jazdy lub doprowadzić do kolizji. W ramach projektu Stellantis i Renault dostarczyły pojazdy wyposażone w usługę Anticipated Cooperative Collision Avoidance (ACCA), pozwalającą na otrzymywanie ostrzeżeń o zagrożeniach. Mogą to być korki lub zepsute pojazdy blokujące drogę.

Podczas gdy zepsute pojazdy zwykle pozostają tam, gdzie są, koniec korka jest w ciągłym ruchu. Jest to szczególnie niebezpieczne, jeśli koniec korka znajduje się za zakrętem lub wzniesieniem. Usługa ACCA pozwala na wykrycie aktualnej lokalizacji końca korka. W tym celu analizuje informacje, takie jak anonimowe dane o stanie przesyłane do chmury przez znajdujące się w pobliżu pojazdy. W ten sposób w czasie rzeczywistym określane jest położenie końca korka. Pojazdy zbliżające się do niebezpiecznego miejsca są ostrzegane dokładnymi informacjami. Celem jest uniknięcie niebezpiecznych manewrów podczas jazdy, takich jak hamowanie awaryjne lub zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwo niespodziewanych manewrów pojazdów jadących z przodu za pomocą wyprzedzającego ostrzeżenia. Usługa ACCA działa w infrastrukturze chmury Mobile Edge Computing, osadzonej w sieciach komórkowych w celu obsługi komunikacji i przetwarzania o niskim opóźnieniu dla usług o znaczeniu krytycznym.

Inicjatywa 5GcroCo (Fifth Generation Cross-Border Control) jest finansowana z Unii. Dotacja wyniosła 17 milionów euro. Projekt realizowany przez 24 parterów w 7 krajach europejskich jest realizowany od 2019 r.

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: