Cyfrowy Polsat przejmuje trzy spółki

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
Zawarcie przez Cyfrowy Polsat S.A. przedwstępnych umów sprzedaży udziałów w PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o., Port Praski sp. z o.o. oraz Pantanomo Limited

Cyfrowy Polsat podał, że zawarł następujące umowy:

  • przedwstępną umowę dotyczącą nabycia udziałów w PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o.
  • przedwstępną umowę dotyczącą nabycia udziałów w Port Praski sp. z o.o.
  • przedwstępną umowę dotyczącą nabycia udziałów w Pantanomo Limited spółki prawa cypryjskiego

Zawarcie umów jest związane z ogłoszoną nową strategią Grupy Polsat Plus.

Bazowa cena sprzedaży za udziały PAK-PCE została ustalona na 193.104.000,00 PLN, za udziały PP na 572.211.844,00 PLN, natomiast za udziały Pantanomo 307.160.830,00 PLN. Ceny sprzedaży zostały ustalone między innymi w oparciu o wyceny przygotowane przez Deloitte Advisory.

PAK-PCE jest spółką holdingową, wokół której budowana jest struktura spółek zależnych prowadzących działalność w zakresie rozwijania projektów z obszaru odnawialnych źródeł energii oraz wytwarzania i wykorzystywania wodoru w grupie kapitałowej, do której należy ZE PAK. Port Praski jest spółką, która poprzez swoje podmioty zależne prowadzi działalność deweloperską, głównie na terenie Warszawy w dzielnicy Praga-Północ. Pantanomo prowadzi działalność polegającą na zarządzaniu posiadanymi nieruchomościami, a także działalność holdingową, finansową oraz inwestycyjną.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: