Cyfrowy zarobił ponad 900 mln zł - bardzo duże wsparcie dla Ukraińców

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
Grupa Kapitałowa Cyfrowego Polsatu

Zarząd Cyfrowego Polsatu w związku z przesunięciem terminu publikacji pełnego raportu rocznego spółki podjął decyzję o podaniu wybranych wstępnych, nieaudytowanych wyników finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej za 2022 rok oraz za czwarty kwartał.

Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe

[mln zł]

2022

IV kwartał 2022

Przychody ze sprzedaży usług, produktów, towarów i materiałów

12.915,3

3.429,6

Zysk z działalności operacyjnej

1.642,2

395,2

Zysk netto

901,1

174,5

EBITDA

3.471,2

858,3

Marża EBITDA

26,9%

25,0%

Zysk na sprzedaży jednostki zależnej i stowarzyszonej

153,2

39,8

Koszty wsparcia Ukrainy

(34,1)

-

EBITDA skorygowana(2)

3.352,1

818,5

Marża EBITDA skorygowana

26,0%

23,9%

 

Wstępny skonsolidowany dług netto Grupy na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniósł 9.929,5 mln zł.

Wskaźnik długu netto do EBITDA na dzień 31 grudnia 2022 roku kształtował się na poziomie 2,86x.

Wybrane skonsolidowane dane operacyjne

SEGMENT USŁUG B2C i B2B 2022

Usługi kontraktowe świadczone klientom B2C

 

Łączna liczba RGU B2C (na koniec okresu) [tys.], w tym:

13.285

Płatna telewizja

5.049

Telefonia komórkowa

6.238

Internet

1.998

Liczba klientów B2C (na koniec okresu) [tys.]

5.934

ARPU na klienta B2C w Q4’2022 [PLN]

71,7

ARPU na klienta B2C w 2022 roku [PLN]

70,8

Churn w segmencie B2C

7,0%

Wskaźnik nasycenia RGU na klienta B2C

2,24

Usługi przedpłacone

 

Łączna liczba RGU (na koniec okresu), [tys.], w tym:

2.691

Płatna telewizja

82

Telefonia komórkowa

2.578

Mobilny Internet

31

ARPU na RGU prepaid w Q4’2022[PLN]

17,4

ARPU na RGU prepaid w 2022 roku [PLN]

17,5

Usługi kontraktowe świadczone klientom B2B

 

Łączna liczba klientów B2B (na koniec okresu) [tys.]

69,1

ARPU na klienta B2B w Q4’2022  [PLN]

1.427

ARPU na klienta B2B w 2022 roku [PLN]

1.406

SEGMENT MEDIOWY: TELEWIZJA I ONLINE 

Kanały telewizyjne

 

Udział w oglądalności (za Q4’2022)

21,6%

Udział w rynku reklamy (za Q4’2022)

28,4%

Udział w oglądalności (za 2022 rok)

22,5%

Udział w rynku reklamy (za 2022 rok)

28,7%

Online – portale internetowe

 

Średniomiesięczna liczba użytkowników [mln]

21,2

Średniomiesięczna liczba odsłon [mln]

2.016

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: