Szybki internet wpływa na wycenę domów i mieszkań

Newsy
Opinie: 0
Dostępność szybkiego internetu wpływa pozytywnie na wycenę domu i mieszkania

Dostępność szybkiego internetu wpływa pozytywnie na wycenę domu i mieszkania - co trzeci Polak uważa, że najważniejszym czynnikiem przy wyborze nieruchomości jest dostęp do szybkiego internetu. Mieszkania lub domy z zainstalowanym wydajnym łączem internetowym cieszą się większym zainteresowaniem konsumentów, a kupujący lub wynajmujący są w stanie zapłacić za nie więcej. Z kolei brak szybkiej i stabilnej sieci może skutkować rezygnacją z zakupu lub wynajmu danej nieruchomości - wynika z badania opublikowanego w lipcu br. przez InsightOut Lab.

 • 34% Polaków uważa, że najważniejszym czynnikiem przy wyborze mieszkania jest dostęp do szybkiego internetu.
 • 45% badanych zadeklarowało, że przy kupnie nieruchomości byłoby skłonnych dopłacić maksymalnie do 3000 zł, jeśli dana nieruchomość miałaby dostęp do szybkiego i stabilnego internetu.
 • 39% Polaków, którzy zadeklarowali brak szybkiego internetu w swoim domu, dopłaciłoby za niego maksymalnie 50 zł miesięcznie.
 • 39% mieszkańców pięciu województw centralnej i północno-wschodniej Polski uważa, że dostępność szybkiego internetu pozytywnie wpływa na wartość nieruchomości.

W opracowaniu przeanalizowano również rynkowe dane z kilku krajów europejskich oraz USA.

 • W Wielkiej Brytanii, w okresie od 2012 do 2019 r., wartość nieruchomości objętych rządowym programem „Superfast Broadband” wzrosła o 1700-3500 £, czyli 0,6-1,2%, dzięki dostępowi do szybkiego internetu.
 • Analiza ponad 3 mln transakcji w USA wykazała, że zainstalowany w nieruchomości szybki internet statystycznie przyczynia się do wzrostu jej ceny sprzedażowej o 2,5%.
 • Zdaniem 20% dorosłych Niemców wartość mieszkania spada o 10%, jeśli szybkość dostępnego w nim łącza nie odpowiada oczekiwaniom klienta.
 • 58% badanych deweloperów i 57% właścicieli portfeli nieruchomości w Niemczech uznało szybki internet jako najważniejsze kryterium dla stworzenia efektywnego „home-office”.
 • 75% badanych w 2020 r. Brytyjczyków odrzuciłoby ofertę kupna nowego lokum, jeśli dysponowałoby ono słabym łączem.

Pozostałe dane pozyskane przez InsightOut Lab w ramach badania rynkowego nt. dostępności szybkiego internetu i nieruchomości przeprowadzonego w pierwszym kwartale br.:

 • 81% ankietowanych Polek i Polaków odpowiedziało, że ma dostęp do szybkiego internetu w swoim miejscu zamieszkania. 9% badanych odpowiedziało, że takiego łącza nie posiada, a u 10% ankietowanych jednoznaczna odpowiedź sprawiała problemy („trudno powiedzieć”).
 • Mieszkańcy wsi nieco rzadziej deklarowali posiadanie szybkiego łącza w swoim domu (73% pozytywnych odpowiedzi) niż mieszkający w różnej wielkości miastach (średnio 84%).  
 • Co piąty ankietowany używał domowego internetu głównie do pracy. Dodatkowo ponad 40% osób, które używają sieci w celach zawodowych, uważa jednocześnie szybkie łącze za najważniejsze kryterium przy wyborze mieszkania.
 • 42% respondentów oznajmiło, że spędza w sieci od 3 do 5 godzin dziennie, a co czwarty ankietowany określił ten czas na maksimum 2 h.
 • Wśród ankietowanych, którzy korzystają z sieci ponad 10 godzin, znalazło się tylko 3% odpowiedzi osób 55+ i 5% z grupy wiekowej 45-54 lata. Odsetek ten jest zdecydowanie wyższy u młodszych internautów i wynosi odpowiednio 11% u osób z grupy 18-24 i 13% z grupy 25-34 lata.

ostępność szybkiego internetu wpływa pozytywnie na wycenę domu i mieszkania

ostępność szybkiego internetu wpływa pozytywnie na wycenę domu i mieszkania

ostępność szybkiego internetu wpływa pozytywnie na wycenę domu i mieszkania

ostępność szybkiego internetu wpływa pozytywnie na wycenę domu i mieszkania

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: