40 milionów złotych od Google dla Ukraińców na polskiej granicy

Newsy
Opinie: 0
Google przekazuje 10 milionów dolarów dla polskich organizacji  działających na rzecz uchodźców z Ukrainy

Google.org, charytatywny dział Google, przeznaczy 10 milionów dolarów (40 milionów złotych) na wsparcie bieżących działań humanitarnych i pomoc uchodźcom w Polsce.

Google.org oraz pracownicy Google przekazują 2,6 miliona dolarów (ponad 10 milionów złotych) Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) – organizacji oferującej natychmiastową, bezpośrednią pomoc oraz wsparcie w ewakuacji ze stref objętych konfliktem, zapewniając transport do i z obszarów przygranicznych, a także zakwaterowanie oraz środki niezbędne do życia. Fundusze pochodzą bezpośrednio z darowizn pracowników Google, podwojonych przez Google.org.

Google.org przekazuje również grant w wysokości 1 miliona dolarów (blisko 4 milionów złotych) Stowarzyszeniu Interwencji Prawnej, które jest częścią konsorcjum organizacji społecznych działających na rzecz pomocy uchodźcom i uchodźczyniom po ich przybyciu do Polski, i które składa się także z organizacji takich jak: Amnesty International (wsparcie komunikacyjne, rzecznictwo), Chlebem i Solą oraz Uchodźcy.info (wsparcie integracyjne i zakwaterowania), Helsińska Fundacja Praw Człowieka (wsparcie prawne i rzecznictwo), Stowarzyszenie Homo Faber (wsparcie integracyjne i humanitarne), Nomada Stowarzyszenie (działalność integracyjna), Fundacja Polskie Forum Migracyjne (wsparcie integracyjne i psychologiczne) oraz Dom Ukraiński (wsparcie społeczności ukraińskiej w Polsce).

Google.org utworzy również fundusz o wartości 6,5 miliona dolarów (prawie 26 milionów złotych), który zostanie przeznaczony na rzecz organizacji pozarządowych w celu sfinansowania programów pomagających uchodźcom w przesiedleniu się i adaptacji w nowym otoczeniu.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: