Grupa Play - wzrost kwartalnych przychodów o 34 procent

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
Grupa Play - wzrost kwartalnych przychodów o 34 procent

Grupa Play podała swoje wyniki za I kw. 2023 roku.

Przychody Grupy wzrosły o 34% r/r do kwoty 2,4 mld PLN.

Przychody z usług mobilnych wzrosły o 6,7% r/r osiągając 1,1 mld PLN w I kwartale 2023 r.

Wskaźnik EBITDAaL przekroczył 1 mld PLN wzrastając prawie o 24% r/r.

Zysk ze działalności podstawowej wzrósł o 8.2% rok do roku w pierwszych trzech miesiącach 2023 r., ale spadł o 13,7% w ujęciu pro-forma w wyniku wyższych kosztów amortyzacji ceny nabycia UPC Polska.

Liczba raportowanych klientów mobilnych (bez M2M) wzrosła o ponad 6,5% r/r przekraczając liczbę 17,1 mln.

Liczba aktywnych klientów mobilnych wyniosła 12,8 mln i wzrosła o 3% r/r.

Liczba abonentów usług stacjonarnych oraz usług dla domu wyniosła ponad 2 mln i wzrosła o 9,1% r/r.

Liczba stacji bazowych osiągnęła na koniec kwartału liczbę 10 742 stacji. Przez trzy miesiące uruchomiono 171 nowych nadajników.

Grupa PLAY podała, że powiększyła swoje udziały w SferaNet, operatorze sieci światłowodowych na Podbeskidziu, do 86,5% akcji.

Baza aktywnych klientów Play wzrosła w Q1 2023 o 69 000 co jest wynikiem wzrostu klientów abonamentowych o 76 000 i spadku bazy klientów usług przedpłaconych o 6 000.

W segmencie usług Home baza subskrybentów wzrosła w Q1 2023 o 28 000.

ARPU usług mobilnych zwiększył swoją wartość rosnąc w Q1 2023 o 3.2%.

Nominalnie nakłady inwestycyjne CAPEX wzrosły o 32.5% i spadły na bazie pro-forma o 13.4% w pierwszych trzech miesiącach 2023 r.

Według stanu na 31 marca 2023r., sieć własna UPC docierała do 3.79 miliona gospodarstw domowych. Ten zasięg sieci własnej jest dodatkowo uzupełniony o sieć POPC (sieci kablowe korzystające z publicznych subwencji w obszarach średnio i nisko zurbanizowanych), co pozwala UPC Polska dotrzeć do dodatkowych 2.14 miliona gospodarstw domowych, co stanowi wzrost zasięgu sieci o 765 000 w porównaniu z końcem 2022 roku.

 

 

 

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: