Polscy seniorzy nadal rzadko używają smartfonów - mają go za to prawie wszystkie dzieci

Newsy
Opinie: 0
Ilu polskich nastolatków i seniorów korzystają z komórki

Krajowy Instytut Mediów, czyli kolejny państwowy instytut badawczy, opublikował wycinek raportu ze swojego "Badania Założycielskiego". 

Raport obejmuje pomiar zrealizowany przez KIM w okresie od lipca 2021 do marca 2022 na losowej próbie 9 552 gospodarstw domowych i ekstrapolowany na ogół gospodarstw domowych w Polsce.

Badanie Założycielskie jest realizowane przez KIM w sposób ciągły. Docelowo badaniem będzie objętych 30 tys. gospodarstw domowych rocznie. Jego celem jest przedstawienie sposobów i częstości korzystania z mediów elektronicznych oraz wyposażenia gospodarstw domowych i poszczególnych ich członków w urządzenia do odbioru mediów elektronicznych.

Ponad 94% dzieci w wieku 10-15 lat korzysta z telewizora, niewiele mniej używa smartfona (91,5%). Laptopa albo notebooka używa 74,7% badanych w tej grupie wiekowej, a tabletu - 27,8%. To wyniki Badania Założycielskiego Krajowego Instytutu Mediów.

Spośród nastolatków w wieku 10-15 lat 58,6% używa SMART TV. Z konsoli do gier korzysta 25,8% dzieci w tym wieku, a posiadanie smartbandu, opaski FIT, mierzącej aktywność fizyczną deklaruje 6,8%.

Dzieci w wieku 10-15 lat są bardzo aktywne w sieci. Korzystanie z internetu deklaruje 98,7% osób w tej grupie wiekowej. W ciągu 30 dni poprzedzających badanie z VOD korzystało 42,3% dzieci, z YouTube’a – 76,7%, z muzyki ze streamingu – 21,7%, a z podcastów – 12,2 % dzieci 10-15 lat.

78,2% Polaków w wieku 65+ używa telefonu komórkowego, z czego 45,4% ma wciąż zwykły klawiszowy aparat telefoniczny, zaś tylko 33,4% posługuje się smartfonem (wśród ogółu Polaków 4+ ze smartfona korzysta 75,2%). Komórka to jedyne tak powszechnie użytkowane urządzenie z tzw. nowych mediów w tej grupie wiekowej – wynika z Badania Założycielskiego, przeprowadzonego przez Krajowy Instytut Mediów. Tylko 13,8% seniorów korzysta z laptopa albo notebooka (56,2% wśród ogółu Polaków 4+) .

Polacy w wieku 65+ powszechnie korzystają z telewizora – deklaruje tak 92,3% badanych w tej grupie. Nie jest to jednak sprzęt najnowocześniejszy. 71% używa telewizora płaskiego bez fabrycznej opcji dostępu do internetu, zaś tylko 25,9% korzysta z odbiornika z funkcją SMART TV (wśród Polaków 4+ posiadanie telewizora SMART TV deklaruje 48,1%).
W ciągu 30 dni poprzedzających badanie tylko 4,8% Polaków w wieku 65+ korzystało z VOD, a 13,7% z YouTube (wśród ogółu Polaków 4+ te odsetki wynosiły odpowiednio: 32,1% i 52,5%).

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: