Mamy najmniejszą penetrację internetu stacjonarnego w całej Unii

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2020 r.

UKE opublikowało raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2020 r.

W 2020 r. nastąpił nieznaczny wzrost przychodów z usług telekomunikacyjnych, które wyniosły 40,8 mld zł. Wartość inwestycji kształtowała się na poziomie 7,5 mld zł.

Penetracja usługami stacjonarnego dostępu do internetu w przeliczeniu na gospodarstwa domowe wyniosła 56,7%, co oznacza wzrost o 1,9 pp. wobec poprzedniego roku. Przychody z tych usług wzrosły o 5% do poziomu 4,5 mld zł. W strukturze przychodów największą część stanowiły przychody z usług świadczonych za pomocą łączy światłowodowych (26,7%). Liczba użytkowników dostępu stacjonarnego wzrosła o 5,3% rok do roku i wyniosła

8,2 mln. W 2020 r. już prawie 59% Polaków mogło cieszyć się dostępem o przepływności minimum 100 Mb/s. Polska znajdowała się w grupie trzech krajów z najniższymi cenami usług internetu stacjonarnego.

Penetracja usługą internetu stacjonarnego w Polsce nieznacznie wzrosła, lecz nadal kształtowała się na najniższym spośród krajów unijnych poziomie i wyniosła 20,8%. Był to wynik o ponad 13,5 pp. niższy od średniej krajów UE.

Z dedykowanego dostępu mobilnego za pomocą modemów, kart, kluczy korzystało 23,5% ludności, o 2,4 pp. więcej niż w 2019 r. Biorąc pod uwagę wszystkie możliwe dostępy mobilne, penetracja na 100 mieszkańców Polski wzrosła o 12,1 pp. i osiągnęła poziom 195,3%. Przychody z usług świadczonych za pomocą urządzeń mobilnych typu modemy, karty, klucze wyniosły w 2020 r. nieco ponad 2 mld zł, tj. o 7,4% więcej niż rok wcześniej. Z tego rodzaju dostępu korzystało 9 mln użytkowników, o 6,6% więcej niż w 2019 r.

Coraz mniejszym zainteresowaniem cieszyły się usługi tradycyjnej telefonii stacjonarnej, które w 2020 r. świadczone były na rzecz 3,1 mln użytkowników, tj. o 12% mniej niż w 2019 r. Spadły również przychody w tym segmencie rynku.

Coraz większy udział w strukturze usług telefonii stacjonarnej uzyskały natomiast usługi VoIP, z których korzystało 2,5 mln osób.

W 2020 r. odnotowano wzrost przychodów z usług telefonii ruchomej. Łączne wpływy operatorów wyniosły 12,5 mld zł i były o 13,8% wyższe niż rok wcześniej. Wzrost przychodów z rynku telefonii ruchomej pokazał, że rynek ten stanowił bardzo istotny obszar działalności telekomunikacyjnej. Generował on 30,6% przychodów w skali całego rynku telekomunikacyjnego w Polsce.

Na koniec 2020 r. odnotowano odmienny od kilku wcześniejszych lat trend, mianowicie wzrost liczby użytkowników telefonii ruchomej. Łączna liczba aktywnych kart SIM w 2020 r. wyniosła 54,1 mln. Wzrosła również penetracja usługami telefonii ruchomej, która wyniosła 141,5%. Utrzymany został trend zwiększania się liczby kart M2M. W minionym roku użytkowano 4,8 mln kart M2M, co oznacza wzrost o 25,5% w porównaniu do roku 2019 r.

Liczba abonentów usług telewizyjnych wyniosła 10,8 mln, a przychody z usług kształtowały się na poziomie 6,7 mld zł. Głównym graczem na rynku telewizyjnym był Cyfrowy Polsat, który przyciągnął 30,1% abonentów.

Usługi telewizyjne przechodzą obecnie proces zmian. Coraz bardziej popularna staje się usługa IPTV, w 2020 r. stanowiła 12,2% rynku usług telewizyjnych. Telewizja satelitarna odnotowała w 2020 r. spadek zainteresowania. Pomimo tego udział abonentów wyniósł 51,5%.

W 2020 r. najpopularniejszymi pakietami usług były niezmiennie „Telefonia ruchoma + Internet ruchomy” (49,9%) oraz „Internet stacjonarny + Telewizja” (10,8%).

Raport można pobrać tutaj.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: