Liberalizacja ważniejsza

Newsy
Żródło: PAP
Opinie: 0

Sejm odrzucił rządowy projekt nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego, zakładający konieczność uzyskiwania zezwoleń na eksploatację sieci międzynarodowych. Komisja Transportu i Łączności negatywnie oceniła całość projektu ustawy i wniosła o odrzucenie projektu. Nowelizację opracował międzyresortowy zespół, który pod kierownictwem ministra łączności badał sprawę światłowodu położonego wzdłuż polskiego odcinka gazociągu jamalskiego. Światłowód mógł być - zdaniem zespołu - wykorzystywany jako nowoczesna infostrada z pominięciem interesów Polski. Projekt ustawy zakładał, że zezwolenie na eksploatację sieci międzynarodowych będzie wydawał prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji po zapoznaniu się z opiniami różnych instytucji, m.in. Urzędu Ochrony Państwa. Zarówno posłowie Komisji jak i specjaliści od rynku telekomunikacyjnego byli zdania, że wprowadzenie zezwoleń na rynku międzynarodowym to zły pomysł, który opóźniłby jego liberalizację. Prawo telekomunikacyjne weszło w życie 1 stycznia 2001 roku. Zgodnie z nim, aby świadczyć usługi międzynarodowej transmisji danych, wystarczy zgłosić działalność do prezesa URT.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: