mObywatel będzie musiał za 2 lata stać się porfelem cyfrowym działającym w Europie

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
mObywatel będzie musiał za 2 lata stać się porfelem cyfrowym działającym w Europie

Rada Europejska przyjęła ramy prawne dotyczące portfela cyfrowego dla wszystkich Europejczyków.

Do 2026 r. każde państwo członkowskie musi udostępnić swoim obywatelom portfel tożsamości cyfrowej i akceptować europejskie portfele tożsamości cyfrowej wydane zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem przez inne państwa członkowskie.

Zgodnie z nowymi przepisami państwa członkowskie będą oferować obywatelom i przedsiębiorstwom portfele cyfrowe, które będą mogły łączyć ich krajowe tożsamości cyfrowe z potwierdzeniem innych atrybutów osobistych (np. prawa jazdy, kwalifikacji, rachunku bankowego). Obywatele będą mogli łatwo udowodnić swoją tożsamość i udostępniać dokumenty elektroniczne ze swoich portfeli cyfrowych za pomocą telefonu komórkowego.

Dzięki krajowej identyfikacji elektronicznej uznawanej w całej Unii nowe portfele europejskiej tożsamości cyfrowej umożliwią wszystkim Europejczykom dostęp do usług świadczonych przez internet bez konieczności stosowania metod osobistej identyfikacji lub zbędnego przekazywania danych osobowych. Dzięki kontroli użytkowników udostępniane będą wyłącznie niezbędne informacje.

Portfel będzie zawierał m.in. pulpit z wszystkimi transakcjami dostępnymi dla jego posiadacza zarówno w internecie, jak i poza nim. Będzie też pozwalał zgłaszać ewentualne naruszenia ochrony danych oraz umożliwiał interakcję między portfelami. Ponadto obywatele będą mogli zacząć używać portfela w oparciu o istniejące krajowe systemy identyfikacji elektronicznej i korzystać z bezpłatnych podpisów elektronicznych do użytku nieprofesjonalnego.

Oto kilka wybranych zasad dotyczących wprowadzenia portfela cyfrowego w Europie:

  • wprowadzono wystarczające zabezpieczenia, aby uniknąć dyskryminacji osób, które zdecydują się nie korzystać z portfela, co zawsze pozostanie dobrowolne
  • biznesowy model portfela: wydanie, stosowanie i unieważnienie będzie bezpłatne dla osób fizycznych
  • walidacja elektronicznego poświadczenia atrybutów: państwa członkowskie będą zobowiązane zapewnić darmowe mechanizmy walidacyjne tylko w celu weryfikacji autentyczności i ważności portfela i tożsamości stron ufających
  • kod portfeli: komponenty oprogramowania aplikacji będą miały charakter open source, ale państwa członkowskie będą mogły postanowić, by z uzasadnionych względów konkretne komponenty inne niż te zainstalowane na urządzeniach użytkowników nie były ujawniane
  • zapewniono spójność między portfelem jako formą identyfikacji elektronicznej a systemem, na podstawie którego jest on wydawany.
  • zmienione przepisy doprecyzowują zakres kwalifikowanych certyfikatów uwierzytelniania witryn internetowych, co zapewnia użytkownikom możliwość weryfikacji, kto stoi za stroną internetową, przy jednoczesnym zachowaniu obecnych ugruntowanych branżowych zasad i norm bezpieczeństwa.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: