Multimedia Polska redukują liczbę klientów i pracowników

Newsy
Opinie: 0
Multimedia Polska redukują liczbę klientów i pracowników

Kablówka Multimedia Polska (należy do Vectry) podała swoje wyniki za 2021 r.

 

31 grudnia 2021 r. spółka posiadała łącznie 1.319.449 jednostek generowania przychodu (RGU), z czego:

•          1.319.446 RGU usług telekomunikacyjnych (w tym 743.909 RGU usług wideo, 394.064 RGU szerokopasmowego dostępu do Internetu i 181.473 RGU usług telefonii)

•          3 RGU usług monitoringu.

 

31 grudnia 2021 r. Multimedia świadczyły usługi na rzecz ok. 571.908 klientów, z których ok. 243.297 zamówiło dwie usługi (spośród usług telewizji, dostępu do Internetu, telefonii oraz pozostałych usług), a ok. 82.470 zamówiło usługę multi play (pakiet trzech lub więcej usług).

 

31 grudnia 2021 r. wszyscy klienci korzystali łącznie z ok. 1.319.446 usług (takich jak telewizja, w tym programy premium; stacjonarny i mobilny dostęp do Internetu; stacjonarna i mobilna telefonia, w tym pośrednie usługi głosowe, oraz monitoring).

 

W 2021 r. spółka odnotowała spadek RGU netto (po uwzględnieniu utraty klientów) w porównaniu do 2020 r. w łącznej ilości 267.184, w tym:

•          267.183 RGU usług telekomunikacyjnych (w tym wzrost RGU usług wideo o 166.973, RGU szerokopasmowego dostępu do Internetu o 84.449 i RGU usług głosowych o 15.761), oraz

•          1 spadek pozostałych RGU, tj. usług monitoringu.

 

Wskaźnik ilości usług (RGU) na jednego klienta pozostał na niezmiennym poziomie w porównaniu do 2021 roku i wyniósł 2,31.

 

Przychody ze sprzedaży spadły o 70.663 tys. zł, tj. 11,4%, z 621.269 tys. zł w 2020 r. do 550.606 tys. zł w 2021 r.

 

Zatrudnienie zmieniło się w stosunku do 2020 roku i wyniosło 1.147 osób, wliczając współpracowników i przedstawicieli handlowych. Całość zatrudnienia w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku spadło o 314 osób, tj. 21%.

 

Spółka w 2021 roku zanotowała zysk brutto na sprzedaży w kwocie 36.043 tys. zł, co stanowiło wzrost o 2.948 tys. zł w stosunku do 2020 roku.

 

Spadek przychodów ze sprzedaży o 17,1 mln zł w stosunku do analogicznego okresu 2021 r. spowodowany był głównie wydzielenie części biznesu do jednostek zależnych (wartość przychodów w spółkach wydzielonych wyniosła 13,3 mln zł). Stan środków pieniężnych spadł do poziomu 17,9 mln zł (spadek o 39,9 mln zł od dnia bilansowego). Spadek stanu środków pieniężnych wynikał głównie z faktu udzielenia pożyczki jednostce powiązanej.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: