Netia pożyczy od Cyfrowego Polsatu 350 mln zł

Newsy
Opinie: 0
Decyzja w sprawie zawarcia umowy pożyczki ze spółką Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie

Netia zawarła umowę pożyczki z Cyfrowym Polsatem, na podstawie której CP udzieli Netii pożyczki w wysokości do 350 mln zł.

Środki pozyskane z udzielonej pożyczki zostaną przeznaczone na spłatę przez Netię w całości kredytu odnawialnego w wysokości 335 mln zł.

CP będą przysługiwały odsetki od pożyczki, naliczane według stałej stopy procentowej, nie odstającej od bieżących warunków rynkowych.

Pożyczka zostanie spłacona przez Netię wraz z odsetkami w formie 23 rat odsetkowych oraz 1 raty kapitałowo odsetkowej do dnia 31 lipca 2023 roku, przy czym Netia będzie uprawniona do wcześniejszego zwrotu całości lub części pożyczki wraz z naliczonymi odsetkami do dnia spłaty, bez żadnych dodatkowych opłat na rzecz CP z tego tytułu.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: