Nowa Państwowa Sieć Komórkowa coraz bliżej

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
Nowa Państwowa Sieć Komórkowa coraz bliżej

Janusz Cieszyński, odpowiedzialny w rządzie za cyfryzację, poinformował, że najnowszy projekt ustawy o krajowym systemie bezpieczeństwa (9 wersja) trafił na Stały Komitet Rady Ministrów.

Kolejnym etapem będzie omawianie KSC na Radzie Ministrów.

Nie wiadomo kiedy projekt nowelizacji ustawy KSC trafi do Sejmu.

Do najnowszej wersji nie wrócił projekt Exatela i Accenture nazywany Polskie 5G.

Nadal są jednak plany stworzenia Strategicznej Sieci Bezpieczeństwa. Jego budową najprawdopodobniej zajmie się Exatel.

W projekcie jest fragment, który informuje, że usług tej nowej sieci nie będą musiały korzystać tak ważne instytucje jak Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego i Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej.

Dodatkowo w przypadku uporczywego niewywiązywania się przez operatora strategicznej sieci bezpieczeństwa z obowiązków klienci, czyli organy państwowe, jednostki samorządowe itd. będą mogły rozwiązać swoje umowy informując premiera o przyczynach.

Premier w drodze rozporządzenia m ustalać minimalne wymagania techniczne jakie musi spełniać strategiczna sieć bezpieczeństwa oraz minimalny poziom bezpieczeństwa usług transmisji danych, połączeń głosowych oraz wiadomości tekstowych.

Ceny za usługi świadczone przez operatora strategicznej sieci bezpieczeństwa uwzględniać mają jego koszty powiększone o rozsądną marżę.

Operatorem bezpiecznej państwowej sieci może zostać podmiot:

1)         będący jednoosobową spółką Skarbu Państwa,

2)         będący przedsiębiorcą telekomunikacyjnym,

3)         posiadających infrastrukturę telekomunikacyjną niezbędną do realizacji zadań lub obieca ją pozyskać

4)         posiadających środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczne przetwarzanie danych w sieci telekomunikacyjnej

Według specjalistów obserwujących proces legislacyjny nic na razie nie wskazuje na to, żeby polski rząd zatrzymał prace nad KSC w związku ze zbliżającą się koniecznością dostosowania polskiego prawa do dyrektywy NIS 2. Termin wdrożenia NIS 2 to 18 października 2024 r.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: