Nowa usługa w Idei - "Pocztówka Big Brother"

Newsy
Żródło: Idea
Opinie: 2

Polska Telefonia Komórkowa Centertel, operator sieci Idea (GSM 900/1800) jest sponsorem i partnerem telewizji TVN przy programie "Big Brother" (Wielki Brat), który zgromadził wokół telewizorów milionową widownię. Idea, będąca w Polsce liderem nowych usług, uruchomiła we współpracy z TVN usługi SMS i IVR związane z programem Big Brother. Obecnie pojawiła się

USŁUGA POCZTÓWKA BIG BROTHER
Usługa ta umożliwia widzom TVN (abonentom sieci Idea) wysyłanie kartek pocztowych ze zdjęciami powiązanymi z programem Big Brother, przy pomocy telefonu komórkowego. By skorzystać z usługi należy wysłać na numer usługi 7522 SMS-a (cena: 5 zł netto) zawierającego kategorię, adres odbiorcy, treść kartki i podpis nadawcy. Wszystkie SMS-y są automatycznie przetwarzane i na ich podstawie drukowane są kolorowe pocztówki, które następnie trafiają na pocztę a potem do wskazanego przez klienta adresata. Wzory pocztówek dostępne są na stronach internetowych www.idea.pl i www.bigbrother.tvn.pl oraz w tygodniku Big Brother.

Schemat SMSa:
KATEGORIA(ADRES)TREŚĆ*PODPIS 

Przykład: 
2(JAN KOWALSKI ul. POCZTOWA 1 m 4 01-234 WARSZAWA)Serdecznie Pozdrawiam*Michal
Kategoria, treść i podpis nie są obowiązkowe, jeśli nie zostaną podane, zostanie wykorzystana (kolejno): 
* domyślna pocztówka 
* treść życzeń domyślna 
* nie zostanie podany żaden nadawca (tzw. Pocztówka anonimowa) 

Kategoria: 
Kategoria jest pierwszym parametrem, który wpisujemy w treść SMSa. W miejscu przeznaczonym na kategorię, należy wpisać cyfrę przyporządkowaną danej kategorii Pocztówki. Przewidziano następujące kategorie: 
Numer kategorii 
Czyja podobizna 
1 Karolina 
2 Piotr Gulczyński 
3 Alicja 
4 Sebastian 
5 Monika 
6 Klaudiusz 

Przykład: 
2(JAN KOWAL... 
Oznacza to, że klient wybrał Pocztówkę z podobizną Piotra Gulczyńskiego 
Gdy klient nie wpisze żadnej kategorii, bądź wpiszę kategorię błędną (tj. cyfrę spoza przedziału od 1 do 6, lub jakikolwiek inny dowolny znak), system automatycznie odczyta takie działanie jako wpisanie kategorii domyślnej i przyporządkuje temu miejscu kategorię nr 5 co oznacza, że adresat otrzyma Pocztówkę z podobizną Moniki. Istnieje możliwość zmiany nr kategorii, która będzie rozpoznawana jako kategoria domyślna. Takie zapotrzebowanie należy zgłosić najpóźniej na 3 dni przed pożądanym momentem zmiany 
Istnieje możliwość dodawania nowych nr kategorii, pod którymi będą się kryły nowe Pocztówki. Takie zapotrzebowanie należy zgłosić najpóźniej na 3 dni przed pożądanym momentem dodania kategorii. 

Adres: 
Adres należy wpisywać używając z przodu i z tyłu adresu okrągłych nawiasów: 
Przykład: 
...(JAN KOWALSKI ul. POCZTOWA 1 m 4 01-234 WARSZAWA)... 
Uwaga: Nie wolno w treści adresu używać polskich liter. 

Adres powinien zawierać: 
* imię i nazwisko odbiorcy 
* ulicę, numer domu, numer mieszkania odbiorcy 
* kod pocztowy i miasto odbiorcy 
Wszelkie nieścisłości i błędy w adresie spowodują, że pocztówka nie zostanie dostarczona. 

Potwierdzenie zamówienia Pocztówki: 
Po wysłaniu SMS-a klient otrzyma potwierdzenie zamówienia usługi Pocztówka BB. W potwierdzeniu pojawi się adres który został wpisany przez Klienta. 
Przykład: JAN KOWALSKI ul. POCZTOWA 1 m 4 01-234 WARSZAWA - otrzyma pocztówkę od Ciebie. Wielki Brat dziękuje za wykonanie zadania.

Klient, który wyśle SMS z nieprawidłowo podanym adresem otrzyma SMS zwrotny następującej treści. 
Adres wpisz miedzy okrągłe ( ) nawiasy. Spróbuj jeszcze raz! 
Pocztówki można wysyłać jedynie do adresatów znajdujących się na terenie Polski.

Treść: 
W części SMSa przeznaczonej na treść życzeń, klient wpisuje dowolny tekst, który pojawi się na Pocztówce. W przypadku, gdy nie zostanie wpisany żaden tekst, na Pocztówce zostanie wydrukowany tzw. Tekst domyślny. 
Treść tekstu domyślnego: 
...)Serdecznie Pozdrawiam!*....

Podpis: 
W treści SMSa przeznaczonej na podpis klient powinien umieścić dwa elementy: 
1. gwiazdka: * 
- gwiazdka zaznacza miejsce w którym kończy się tekst życzeń a zaczyna podpis
2. dane nadawcy (imię, inicjały, przezwisko lub dowolny podpis) 
przykład: 
...Serdecznie Pozdrawiam*Michal
Oznacza to, że adresat otrzyma pocztówkę podpisaną Michal . 
W przypadku, gdy klient nie umieści gwiazdki [ * ] lub gdy wpisze inny znak - podpis zostanie dołączony do życzeń - Pocztówka zostanie wysłana jako tzw. Pocztówka anonimowa lub nic nie wpisze w miejscu przeznaczonym na podpis wówczas Pocztówka również zostanie wysłana jako tzw. Pocztówka anonimowa.

Opinie:

Opinie archiwalne (2):

Komentuj

Komentarze / 2

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: