Nowelizacja prawa telekomunikacyjnego

Newsy
Żródło: Gazeta Wyborcza
Opinie: 0

Sejm rozpoczął prace nad nowelizacją prawa telekomunikacyjnego. Rządowy projekt zakłada zwiększenie nadzoru państwa nad eksploatacją międzynarodowych sieci telekomunikacyjnych. Pilną nowelizację prawa telekomunikacyjnego, które obowiązuje zaledwie od początku tego roku, zalecił rządowi w styczniu specjalny zespół badający  zgodność z prawem budowy i eksploatacji  linii światłowodowej wzdłuż gazociągu jamalskiego.
Dwie podstawowe zmiany:

  • rozszerzenie obowiązku uzyskiwania zezwolenia na wszystkie podmioty eksploatujące międzynarodowe linie telekomunikacyjne, niezależnie od charakteru tych linii lub rodzaju usług. Dotychczas z obowiązku uzyskiwania zezwolenia zwolnione były np. firmy eksploatujące łącza do użytku wewnętrznego (w tym np. technologicznej obsługi gazociągów);

  • wyeliminowanie możliwości obchodzenia zapisów prawa telekomunikacyjnego. Prawo to ogranicza do końca 2002 r. możliwość świadczenia międzynarodowych usług telekomunikacyjnych tylko do polskich podmiotów. Rząd chce wprowadzić zapis, według którego operatorami międzynarodowych sieci telekomunikacyjnych mogą być jedynie firmy w 100 proc. polskie.

Zgodnie z ratyfikowanym przez Polskę w 1998 r. protokołem do Układu Ogólnego w sprawie Handlu Usługami (GATS) ograniczenia proponowane przez rząd mogą obowiązywać tylko do końca 2002 r.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: